Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1627. Zakon o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E), stran 4247.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2019.
Št. 003-02-5/2019-14
Ljubljana, dne 5. junija 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-E) 
1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) se 81. člen spremeni tako, da se glasi:
»81. člen 
(dodatno pokojninsko zavarovanje) 
(1) Policiste, ki opravljajo naloge, ki so povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje ali ki jih zaradi posebnih obremenitev ni mogoče opravljati po določeni starosti, policija obvezno dodatno pokojninsko zavaruje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer:
– se vključijo v 3. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja;
– policisti, ki so pripadniki specialne enote, piloti, letalci- tehniki, letalci-kontrolorji, inštruktorji in učitelji letenja, pomočniki za varnost letenja in usposabljanja, bombni tehniki, policisti sektorja za posebne naloge ter policisti na določenih delovnih mestih operativnih skupin boja proti organiziranemu kriminalu, ki opravljajo delo v posebnih pogojih in obremenitvah, pa se vključijo v 5. skupino delovnih mest pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delovna mesta in skupino dodatnega pokojninskega zavarovanja iz prejšnjega odstavka za posamezna delovna mesta določi minister v aktu o organizaciji in sistemizaciji.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon. Do začetka uporabe tega zakona se uporablja 81. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17).
Št. 210-01/19-7/10
Ljubljana, dne 28. maja 2019
EPA 467-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti