Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2019 z dne 22. 5. 2019

Kazalo

1493. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A), stran 3989.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. maja 2019.
Št. 003-02-5/2019-2
Ljubljana, dne 21. maja 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1A) 
1. člen
V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) se v 35. členu v drugem odstavku v drugi alineji za besedilom »osebno ime« dodata vejica in besedilo »enotna matična številka«.
2. člen 
V 51. členu se besedilo »1. avgusta 2019« nadomesti z besedilom »1. aprila 2020«.
3. člen 
V 56. členu se v prvi alineji besedilo »do 31. julija 2019« nadomesti z besedilom »do 31. marca 2020«.
4. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »do 31. julija 2019« nadomesti z besedilom »do 31. marca 2020«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo »do 31. julija 2019« nadomesti z besedilom »do 31. marca 2020«.
V šestem odstavku se besedilo »do 31. julija 2019« nadomesti z besedilom »do 31. marca 2020«.
5. člen 
V 58. členu se besedilo »1. avgusta 2019« nadomesti z besedilom »1. aprila 2020«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-04/19-1/14
Ljubljana, dne 13. maja 2019
EPA 539-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti