Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1268. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«, stran 3374.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) ter določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« 
I. 
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«, ki jo je predlagal Center za socialno delo Celje – enota Šmarje pri Jelšah v višini:
– ob delavnikih: 17,83 EUR na efektivno uro,
– ob nedeljah in v nočnem času: 20,19 EUR na efektivno uro,
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 21,42 EUR na efektivno uro.
II. 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 12,13 EUR na efektivno uro ob delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 12,21 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 13,04 EUR na efektivno uro.
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 5,70 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali v nočnem času 7,98 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 8,38 EUR na efektivno uro.
III. 
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300,00 EUR mesečno.
IV. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/18, dne 2. 3. 2018.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019.
Št. 0070-0003/2019-17
Rogatec, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost