Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2018 z dne 27. 3. 2018

Kazalo

885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, stran 3020.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj sprejel na 35. seji dne 28. 2. 2018
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
V 18. členu se spremeni druga alineja tako, da se po novem glasi:
»– vsak po enega člana, skupaj torej 3 člane strokovnega sveta imenujejo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Društvo bibliotekarjev Gorenjske in Združenje splošnih knjižnic.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen
Zavod mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega odloka najkasneje v roku 6 mesecev od dne uveljavitve tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-3/2018-4-(47/12)
Kranj, dne 9. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar 
Zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan