Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018

Kazalo

1913. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina, stran 5956.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Ajdovščina 
1. člen 
V Statutu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»(2) Krajevne skupnosti so:
1. Krajevna skupnost Ajdovščina, ustanovljena na območju naselij Ajdovščina in Grivče, s sedežem v Ajdovščini;
2. Krajevna skupnost Batuje, ustanovljena na območju naselja Batuje, s sedežem v Batujah;
3. Krajevna skupnost Brje, ustanovljena na območju naselja Brje, s sedežem na Brjah;
4. Krajevna skupnost Budanje, ustanovljena na območju naselja Budanje, s sedežem v Budanjah;
5. Krajevna skupnost Cesta, ustanovljena na območju naselja Cesta, s sedežem na Cesti;
6. Krajevna skupnost Col, ustanovljena na območju naselij Col, Gozd, Križna Gora, Malo Polje, Žagolič, s sedežem na Colu;
7. Krajevna skupnost Črniče, ustanovljena na območju naselij Črniče in Ravne, s sedežem v Črničah;
8. Krajevna skupnost Dobravlje, ustanovljena na območju naselja Dobravlje, s sedežem v Dobravljah;
9. Krajevna skupnost Dolga Poljana, ustanovljena na območju naselja Dolga Poljana, s sedežem v Dolgi Poljani;
10. Krajevna skupnost Gaberje, ustanovljena na območju naselja Gaberje, s sedežem v Gaberjah;
11. Krajevna skupnost Gojače - Malovše, ustanovljena na območju naselij Gojače in Malovše, s sedežem v Gojačah;
12. Krajevna skupnost Kamnje - Potoče, ustanovljena na območju naselij Kamnje in Potoče, s sedežem v Kamnjah;
13. Krajevna skupnost Otlica - Kovk, ustanovljena na območju naselij Otlica in Kovk, s sedežem na Otlici;
14. Krajevna skupnost Lokavec, ustanovljena na območju naselja Lokavec, s sedežem v Lokavcu;
15. Krajevna skupnost Plače, ustanovljena na območju naselja Plače, s sedežem v Plačah,
16. Krajevna skupnost Planina, ustanovljena na območju naselij Planina in Tevče, s sedežem na Planini;
17. Krajevna skupnost Podkraj, ustanovljena na območju naselij Podkraj, Višnje, Vodice in Bela, s sedežem v Podkraju;
18. Krajevna skupnost Predmeja, ustanovljena na območju naselja Predmeja, s sedežem na Predmeji;
19. Krajevna skupnost Selo, ustanovljena na območju naselja Selo, s sedežem v Selu;
20. Krajevna skupnost Skrilje, ustanovljena na območju naselja Skrilje, s sedežem v Skriljah;
21. Krajevna skupnost Stomaž, ustanovljena na območju naselja Stomaž, s sedežem v Stomažu;
22. Krajevna skupnost Šmarje, ustanovljena na območju naselij Šmarje, Vrtovče in Zavino, s sedežem v Šmarjah;
23. Krajevna skupnost Ustje, ustanovljena na območju naselij Ustje in Dolenje, s sedežem na Ustjah;
24. Krajevna skupnost Velike Žablje, ustanovljena na območju naselja Velike Žablje, s sedežem v Velikih Žabljah;
25. Krajevna skupnost Vipavski Križ, ustanovljena na območju naselij Vipavski Križ in Male Žablje, s sedežem v Vipavskem Križu;
26. Krajevna skupnost Vrtovin, ustanovljena na območju naselja Vrtovin, s sedežem v Vrtovinu;
27. Krajevna skupnost Žapuže, ustanovljena na območju naselij Žapuže in Kožmani, s sedežem v Žapužah.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(prehodna določba) 
(1) Volitve v svete krajevnih skupnosti iz spremenjenega drugega odstavka 2. člena statuta se opravijo na prvih naslednjih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
(2) Spremenjeni določbi 15. in 25. točke drugega odstavka 2. člena statuta se pričneta uporabljati po izteku mandata sedanjega sveta Krajevne skupnosti Vipavski Križ.
3. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2012
Ajdovščina, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost