Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

715. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017, stran 2087.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04), 8. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in 122. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 71/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 15. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 
1. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 31.000 € za sanacijo plazovitih območij v Občini Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za sanacijo zemeljskega plazu na lokalni cesti 208311 Cerovica–Bukovica–Dolgo Brdo.
3. člen 
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-1/2017
Šmartno pri Litiji, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost