Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

695. Odlok o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v Občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje, stran 2045.

  
Na podlagi 7., 12. in 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju ZDOIONUS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. redni seji dne 8. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v Občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje 
1. člen 
S tem odlokom se spremenijo meje in območja naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v Občini Grosuplje in na novo določi ime ceste in poti v naselju Grosuplje.
2. člen 
Meje in območja naselij iz prejšnjega člena se spremenijo v skladu z Elaboratom določitve območja naselja, št. 35324-12/2016-2, z dne 5. 1. 2017 – grafična priloga v merilu 1:11000. Grafični prikaz sprememb območij naselij in seznam obstoječih hišnih številk na območju sprememb naselij, je izdelala Geodetska uprava RS in sta sestavni del tega odloka.
Predmet spremembe mej in območij naselij so tudi:
– stanovanjski objekt s hišno številko Hrastje pri Grosupljem 25, Hrastje pri Grosupljem, ki se priključi naselju Cikava;
– poslovna objekta s hišno številko Brvace 11 in Brvace 12, Brvace, ki se priključita naselju Grosuplje;
– čistilna naprava s hišno številko Malo Mlačevo 60, Malo Mlačevo, ki se priključi naselju Grosuplje.
3. člen 
V naselju Grosuplje se na novo poimenujeta ulica in pot, in sicer:
– Cesta dr. Jožeta Pučnika: poteka od krožišča Fortuna do križišča pri Mercatorju oziroma do začetka Adamičeve ceste proti Grosuplju;
– Mlinska pot: poteka za trgovino Eurospin in potokom Grosupeljščica.
Predmet novega poimenovanja ulice – Cesta dr. Jožeta Pučnika sta tudi poslovna objekta s hišno številko Brvace 11 in Brvace 12, Brvace, ki se po tem odloku priključita naselju Grosuplje.
4. člen 
Geodetska uprava na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Geodetska uprava Republike Slovenije izvede postopek določitve in preštevilčenja hišnih številk stavb iz 2. člena tega odloka in v skladu s 3. členom odloka.
5. člen 
Občina Grosuplje zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, za stroške izdelave, namestitve, vzdrževanja in odstranitve napisnih tabel za označevanje ulic in naselij ter za stroške tablic spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb.
Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2016
Grosuplje, dne 8. marca 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost