Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje, stran 1542.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter prvega odstavka 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15) se v drugem odstavku 3. člena na koncu besedila doda besedilo:
»– upravljanje z občinskimi gozdovi,
– oglaševanje in plakatiranje,
– mestni linijski prevoz potnikov,
– mirujoči promet,
– prevoz na klic.
Kot izbirne lokalne GJS se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine Kočevje.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017-631
Kočevje, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost