Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3638. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje, stran 11406.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 117/03, 127/03, 21/05) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 19. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje znaša 0,00056 EUR mesečno.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
Št. 032-0002/2014-19/12
Kozje, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.