Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3627. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih, stran 11396.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 13. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih 
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
1. parc. št. 652/25 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411955)
2. parc. št. 649/16 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411893)
3. parc. št. 649/18 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411895)
4. parc. št. 648/8 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411891)
5. parc. št. 627/4, k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6588487)
6. parc. št. 638/6, k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411904)
7. parc. št. 479/2 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 4013728)
8. parc. št. 480/2 k.o. 1804 – ČEŠNJICE (ID 3509246)
9. parc. št. 160/3 k.o. 1812 – DEDNI DOL (ID 6085760)
10. parc. št. 173/12, k.o. 1812 – DEDNI DOL (ID 6366425)
11. parc. št. 173/13, k.o. 1812 – DEDNI DOL (ID 63664227)
12. parc. št. 321/8 k.o. 1815 – DRAGA (ID 227705)
13. parc. št. 322/3 k.o. 1815 – DRAGA (ID 3250282)
14. parc. št. 750/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628023)
15. parc. št. 769/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628011)
16. parc. št. 820/3 k.o. 1827 – KRKA (ID 1771281)
17. parc. št. 760/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628031)
18. parc. št. 751/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628024)
19. parc. št. 626/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6627940)
20. parc. št. 733/5 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628040)
21. parc. št. 733/4 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628039)
22. parc. št. 741/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628047)
23. parc. št. 742/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628049)
24. parc. št. 645/4 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628035)
25. parc. št. 646/4 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628037)
26. parc. št. 623/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6627947)
27. parc. št. 625/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6627942)
28. parc. št. 778/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628009)
29. parc. št. 34/5 k.o. 1827 – KRKA (ID 6627948)
30. parc. št. 758/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628027)
31. parc. št. 759/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628028)
32. parc. št. 768/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628032)
33. parc. št. 798/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 6628013)
34. parc. št. 831/35 k.o. 1827 – KRKA (ID 1937163)
35. parc. št. 831/36 k.o. 1827 – Krka (ID 2945530)
36. parc. št. 831/38 k.o. 1827 – Krka (ID 930206)
37. parc. št. 817/42 k.o. 1827 – KRKA (ID 3849658)
38. parc. št. 817/44 k.o. 1827 – KRKA (ID 4572222)
39. parc. št. 817/46 k.o. 1827 – KRKA (ID 1138200)
40. parc. št. 817/48 k.o. 1827 – KRKA (ID 298389)
41. parc. št. 1516/36, k.o. 1828 – PODBUKOVJE (ID 6556976)
42. parc. št. 1516/35, k.o. 1828 – PODBUKOVJE (ID 6556975)
43. parc. št. 233/9 k.o. 1810 – STIČNA (ID 5021525)
44. parc. št. 235/6 k.o. 1810 – STIČNA (ID 319664)
45. parc. št. 805/8 k.o. 1810 – STIČNA (ID 4665660)
46. parc. št. 805/10 k.o. 1810 – STIČNA (ID 944237)
47. parc. št. 806/6 k.o. 1810 – STIČNA (ID 3314860)
48. parc. št. 23/7 k.o. 1810 – STIČNA (ID 6553445))
49. parc. št. 23/8 k.o. 1810 – STIČNA (ID 6553443)
50. parc. št. 988/107 k.o. 1810 – STIČNA (ID 3469505)
51. parc. št. 988/58 k.o. 1810 – STIČNA (ID 1956991)
52. parc. št. 820/6 k.o. 1809 – ŠENTVID (ID 6651841)
53. parc. št. 874/3 k.o. 1809 – ŠENTVID (ID 6557341)
54. parc. št. 816/4 k.o. 1809 – ŠENTVID (ID 6651853)
55. parc. št. 816/5 k.o. 1809 – ŠENTVID (ID 6651852)
56. parc. št. 816/6 k.o. 1809 – ŠENTVID (ID 6651850)
57. parc. št. 317/4 k.o. 1807 – TEMENICA (2325384)
58. parc. št. 1422/8 k.o. 1825 – ZAGRADEC (ID 6683781).
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0037/2017-6
Ivančna Gorica, dne 13. decembra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost