Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017

Kazalo

3248. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2017, stran 9602.

  
Na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) 10.e in 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 19. redni seji dne 23. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2017 
1. člen 
Spremeni se 12. člen Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16 in 59/17) tako, da se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Občina izda poroštvo v višini do 85.000 EUR Javnemu zavodu Razvojna agencija Kozjansko k najetemu kreditu.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2016
Šentjur, dne 23. novembra 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost