Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017

Kazalo

2616. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci, stran 7325.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 27. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Beltinci 
1. člen 
V 9. točki 7. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – uradno prečiščeno besedilo) se črtata besedi »vodnih virov«.
2. člen 
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »občina« doda beseda »lahko«.
3. člen 
V točki b) 67. člena se črta besedilo »pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode ter«.
4. člen 
V 68. členu se črta besedilo »in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način,«.
5. člen 
V drugem odstavku 87. člena se doda novi četrti stavek, ki se glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«.
6. člen 
Črta se četrta alineja drugega odstavka 96. člena.
7. člen 
Črta se prva alineja 99. člena.
8. člen 
V drugem odstavku 107. člena se črta besedilo », razen v letu, ko se izvedejo redne lokalne volitve.«.
9. člen 
Črta se 117. člen.
10. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2017-27-290/VI.
Beltinci, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost