Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20. 1. 2017

Kazalo

115. Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 458.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) ter 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji 22. decembra 2016 sprejel
O B V E Z N O    R A Z L A G O 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
1. 
K 8. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 104/15), ki določa vrste infrastrukture v okviru komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, se podaja razlaga, da se med zemljišča, katera je mogoče priključiti na posamezno vrsto infrastrukture, prištevajo vsa zemljišča, za katera upravljavec omrežja posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture izjavi, da jih je mogoče priključiti na infrastrukturo v njegovem upravljanju.
Med zemljišča, ki imajo vzpostavljeno omrežje javne razsvetljave ali urejena parkirišča oziroma zelene ali rekreacijske površine, se prišteva vsa stavbna zemljišča v posamični strnjeni aglomeraciji (naselbinska enota strnjene pozidave po občinskem prostorskem načrtu), ki z namensko rabo prostora niso določena kot razpršena pozidava oziroma razpršena gradnja.
2. 
K tretjemu odstavku 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 104/15), ki določa minimalno površino za obračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se podaja razlaga, da se nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče ne plačuje, če je zaokroženo območje nepozidanega stavbnega zemljišča, ki ne predstavlja funkcionalnega zemljišča obstoječim stavbam, manjše od 400 m2.
3. 
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 104/15).
4. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 422-012/2015-002
Gorenja vas, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.