Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2016 z dne 14. 3. 2016

Kazalo

735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, stran 2456.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 – ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/06, 24/10), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12) so
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. 11. 2015;
– Občinski svet Občine Brda na seji dne 22. 12. 2015;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 26. 11. 2015;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 26. 11. 2015;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 21. 1. 2016;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 10. 11. 2015
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Uradni list RS, št. 52/04, v nadaljevanju Odlok), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: ustanoviteljice) uskladijo delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) z delitveno bilanco med občinami – Sklep II in Sklep III, Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, uredijo njegov status, razmerja med ustanoviteljicami in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja zavoda.
Ustanoviteljice so na podlagi Sklepa II (Uradno glasilo, št. 9/98), Sklepa II (Uradne objave, št. 26/2001) in Sklepa III (Uradni list RS, št. 80/11) pravne naslednice dosedanje ustanoviteljice Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, ki je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št. 1/01905/00, Srg 2002/00055.«.
2. člen 
V Odloku se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Imena in sedeži ustanoviteljic so:
– Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica,
– Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo,
– Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal,
– Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, Miren,
– Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga in
– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.«.
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena Odloka se beseda »enajst« nadomesti z besedo »dvanajst«, beseda »šest« pa z besedo »sedem«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice, in sicer petnajsti dan po objavi v uradnih objavah v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok lahko posebej objavi vsaka občina ustanoviteljica v svojem uradnem glasilu, kar pa ne vpliva na začetek veljavnosti odloka.
Št. 140-01-5/2003-4
Nova Gorica, dne 5. novembra 2015
Podžupan 
Mestne občina Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.
Št. 0142-29/2015-02
Dobrovo, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič l.r.
Št. 9000-0010/2015-12
Kanal, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Kanal ob Soči 
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0096/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
Št. 00701-37/2015-1
Bukovica, dne 10. novembra 2015
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-2/2016-11
Šempeter pri Gorici, dne 21. januarja 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti