Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec, stran 2173.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, v katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 25. 2. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 4/2005, Uradni list RS, št. 55/11 in 97/11) se črta 8. člen, ki se glasi:
»Gostinskemu obratu, ki je v strnjenem stanovanjskem naselju, se dovoli obratovanje dlje kot je to določeno v 7. členu, če pridobi soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto).«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-01/2005
Bovec, dne 25. februarja 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.