Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2016 z dne 23. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2016 z dne 23. 2. 2016

Kazalo

510. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni, stran 1638.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 102/09), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 93/15) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 9. seji Občinskega sveta Občine Ig dne 27. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni 
1. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Ig krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, za daljše časovno obdobje pa samo v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 10 delovnih dni do 1 meseca. Starši so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Rezervacija znaša 70 % cene, ki jo starši plačujejo na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.
2. člen 
V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo zdravstveno rezervacijo preko celega leta, če bolezen traja 4 tedne ali več. Rezervacija se uveljavlja na podlagi zdravniškega potrdila specialista pred boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje en teden po ponovnem prihodu v vrtec.
Rezervacija znaša 40 % cene, ki jo starši plačujejo na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.
3. člen 
Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morejo uveljavljati rezervacije.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 602/014/2012.
5. člen 
Sklep se uporablja dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/077/2015-009
Ig, dne 27. januarja 2016
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost