Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

375. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, stran 1207.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode 
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), na javne poti (s skrajšano oznako JP) in na javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste v naselju Medvode, kjer je uveden ulični sistem, se kategorizirajo na lokalne zbirne ceste (s skrajšano oznako LZ) in na lokalne krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med dvema ali več naselji v Občini Medvode,
– ceste, ki povezujejo naselja v Občini Medvode z naselji v sosednji občini,
– ceste v naselju Medvode z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo: lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste.
4. člen 
Javne poti so občinske ceste, ki ne izpolnjujejo v predpisu določenih minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (vaške ceste ali poti …).
5. člen 
Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
6. člen
Lokalne ceste (LC) med dvema ali več naselji v Občini Medvode in lokalne ceste, ki povezujejo naselja v Občini Medvode z naselji v sosednji občini so:
Zaporedna številka
Številka ceste ali odseka
Začetek ceste ali odseka
Potek ceste
Konec ceste 
ali odseka
Dolžina ceste 
v Občini 
Medvode (m)
Namen uporabe
Dolžina ceste 
v sosed. občinah (m)
1
067151
C R3 641
Žirovnik–Osredek–Topol
C 251090
177
V
3525
2
251011
C R3 639
Tacen–Brezovec
O 251012
3,388
V
1433
3
251012
O251011
Brezovec–Trboje–Kranj
C R1 210
5,277
V
6177
4
251021
C R1 211
Medvode–Goričane
C 251070
1,238
V
5
251031
C R1 211
Medvode–Vikrče
C 251010
3,537
V
6
251041
C R1 211
Jeprca-Zbilje
C R2 413
1,371
V
203
7
251042
C R2 413
Zbilje-Podreča-Praše-Breg
C 183200
735
V
5779
8
251061
C R1 211
Jeprca–Goričane
C 251070
2,260
V
9
251071
C R1 211
Medvode–Sora–Puštal
C R1 210
5,144
V
4935
10
251081
C 251070
Sora–Osolnik–Hrastnica
O 401091
6,746
V
1050
11
251091
C 251070
Sora–Topol
C 067150
7,795
V
12
251101
C 251070
Preska–Tehovec–Suše
C 251090
8,594
V
13
251111
C 251120
Seničica–Žlebe–Seničica
O 251111
4,942
V
14
251121
C 251070
Medvode–Seničica
O 251111
1,299
V
15
251131
C 251090
Topol–Toško čelo
O 213051
4,050
V
2769
16
251141
C 251120
Seničica–Medno
C R1 211
388
V
755
17
251151
C R1 211
Svetje–Dobrava
O 251152
446
V
18
251152
O 251151
Dobrava–Ladja
O 251061
721
V
19
251191
C 067150
spomenik Topol–Belo
O 752112
2,179
V
20
401171
C R1 210
Godešič–Reteče-Zg. Senica
C R1 210
909
V
2730
Skupna dolžina lokalnih cest v Občini Medvode znaša 61.196 m.
7. člen 
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom (Svetje, Medvode in Preska), razvrščene v podkategoriji lokalne zbirne ceste (LZ) in lokalne krajevne ceste (LK) so:
Lokalne zbirne ceste (LZ):
Zaporedna številka
Številka ceste ali odseka
Začetek ceste ali 
odseka
Potek ceste
Konec ceste 
ali odseka
Dolžina ceste 
v Občini Medvode (m)
Namen uporabe
Preostala dolžina ceste 
v sosednjih občinah (m)
1
252011
C R1 211
Donova cesta
O 252012
673
V
2
252012
O 252011
Ostrovrharjeva ulica
O 251151
630
V
3
252013
O 252011
Donova cesta–priključek na R1 221
C R1 211
81
V
4
252021
O 252011
Cesta na Svetje
O 252022
630
V
5
252022
O 252021
Finžgarjeva ulica (1-9)
O 251151
365
V
6
252031
O 251071
Kalanova ulica
O 252032
463
V
7
252032
O 252031
Bizantova cesta (11-22)
O 251071
425
V
Skupna dolžina lokalnih zbirnih cest v Občini Medvode znaša 3.267 m.
Lokalne krajevne ceste (LK):
Zaporedna številka
Številka ceste ali 
odseka
Začetek ceste ali odseka
Potek ceste
Konec ceste 
ali odseka
Dolžina ceste 
v Občini Medvode (m)
Namen uporabe
Preostala dolžina ceste 
v sosednjih občinah (m)
1
252121
O 252031
Preška cesta
O 252122
295
V
2
252122
O 252121
Bizantova cesta (2-8)
O 252032
314
V
3
252131
O 251021
Cesta ob Sori (9-1)
O 251021
221
V
4
252151
O 252012
Kebetova ulica
O 252021
152
V
5
252161
O 252012
Cesta ob vrtcu na Svetju
O 251151
198
V
6
252181
C R1 211
Medvoška cesta
O 252011
445
V
Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest v Občini Medvode znaša 1.625 m.
8. člen 
Javne poti (JP) v Občini Medvode so:
Zaporedna številka
Številka ceste ali odseka
Začetek ceste ali odseka
Potek ceste
Konec ceste 
ali odseka
Dolžina ceste v Občini Medvode (m)
Namen uporabe
Preostala dolžina ceste 
v sosednjih občinah (m)
1
720541
O 220383
viseči most–Vikrče 9
O 751041
120
B
128
2
751011
O 752181
Sp. Pirniče 44–Sp. Pirniče 53
C 251010
269
V
3
751012
O 752181
Sp. Pirniče 41a–športno igrišče
O 751138
896
V
4
751013
O 752181
Zavrh 4–Zavrh 9b
Z h 9b
198
V
5
751014
C 251010
Zavrh 12–Zavrh 7
O 752181
1126
V
6
751016
O 752181
znamenje–Zavrh 2
Z h 1
212
V
7
751017
O 752181
Zavrh 7–Zavrh 6
Z h 6
85
V
8
751018
O 751017
Zavrh 6–Šmarna Gora
Z h 4
1206
V
975
9
751019
O 751014
Zavrh 9–Dobrava
O 046740
558
V
10
751021
C 251010
Sp. Pirniče 50b–Sp. Pirniče 48c
Z h 48c
252
V
11
751031
C 251010
Vikrče 28–Vikrče 27b
Z h 27b
314
V
12
751041
C 251010
Vikrče 1–Sp. Pirniče 38
C 251030
1748
V
13
751043
O 751041
Vikrče 13–Vikrče 28
C 251010
465
V
14
751044
O 751041
Bitenčev hrast–Sp. Pirniče 17b
O 751041
578
V
15
751045
O 751041
Sp. Pirniče 31–Sp. Pirniče 18a
Z h 18a
669
V
16
751046
O 751044
Sp. Pirniče 19b–Sp. Pirniče 23b
Z h 23b
119
V
17
751047
O 751044
Sp. Pirniče 22b–Sp. Pirniče 60a
Z h 60a
135
V
18
751048
O 751045
Sp. Pirniče 64–Sp. Pirniče 66
Z h 66
46
V
19
751051
C 251010
Vikrče 23–Vikrče 39
Z h 39
143
V
20
751061
C 251010
Vikrče 29–Vikrče 33a
Z h 33a
210
V
21
751071
C 251010
Vikrče 30–Vikrče 37a
C 251030
209
V
22
751072
O 751071
Vikrče 31a–Vikrče 35b
Z h 35b
94
V
23
751081
C 251030
Sp. Pirniče 71b–Sp. Pirniče 25a
Z h 25a
179
V
24
751091
C 251030
Zg. Pirniče 19a–Zg. Pirniče 11r
Z h 11r
263
V
25
751092
O 751091
Zg. Pirniče 19–Zg. Pirniče 3
C 251030
329
V
26
751093
O 751091
Zg. Pirniče 19–Zg. Pirniče 11j
Z h 11j
142
V
27
751094
O 751091
Zg. Pirniče 19a–Zg. Pirniče 20a
Z h 20a
95
V
28
751101
C 251030
Zg. Pirniče 22–Zg. Pirniče 77
C 251030
600
V
29
751102
O 751101
Zg. Pirniče 24–Sp. Pirniče 15
Z h 15
193
V
30
751103
O 751101
Zg. Pirniče 24–Zg. Pirniče 45c
C 251030
244
V
31
751105
O 751101
Zg. Pirniče 24c–Zg. Pirniče 15
O 751102
112
V
32
751111
O 751101
Zg. Pirniče 77a–Verje 9a
C 251030
1545
V
33
751112
O 751111
kozolec–znamenje
O 751111
382
V
34
751121
C 251030
Zg. Pirniče 83a–Zg. Pirniče 88b
Z h 88b
107
V
35
751131
C 251030
Zg. Pirniče 76–šola
Z šola
609
V
36
751132
O 751131
Zg. Pirniče 35a–pokopališče
O 751137
347
V
37
751133
O 751131
Zg. Pirniče 69–cerkev
Z cerkev
202
V
38
751134
O 751131
Zg. Pirniče 69–Zg. Pirniče 122b
Z h 122b
680
V
39
751135
O 751131
Zg. Pirniče 68–Zg. Pirniče 100
Z h 100
124
V
40
751136
O 751132
Zg. Pirniče 32–Zg. Pirniče 112
O 751134
507
V
41
751137
O 751132
pokopališče–Sp. Pirniče 59
C 251010
1099
V
42
751138
O 751131
šola–Zg. Pirniče 29
Z h 29
481
V
43
751141
C 251030
Zg. Pirniče 89–Zg. Pirniče 70d
O 751133
274
V
44
751142
O 751134
Zg. Pirniče 112c–Zg. Pirniče 129
Z h 129
393
V
45
751143
O 751142
Zg. Pirniče 118a–Zg. Pirniče 95a
Z h 95a
180
V
46
751151
C 251030
Zg. Pirniče 91e–Zg. Pirniče 91k
Z h 91k
154
V
47
751161
C 251030
Zg. Pirniče 93–Zg. Pirniče 124
Z h 124
490
V
49
751181
C 251030
Verje 19a–Verje 29g
Z h 29g
166
V
50
751191
C 251030
Verje 9–Verje 41
Z h 41
633
V
51
751192
O 751191
Verje 49–Verje 61
Z h 61
1,314
V
52
751193
O 751191
Verje 38a–Verje 38d
Z h 38d
100
V
53
751194
O 751191
Verje 49–Verje 25b
Z h 25b
649
V
54
751195
O 751194
Verje 30c–Verje 23c
Z h 23c
151
V
55
751196
O 751194
Verje 47–Verje 31h
Z h 31h
169
V
56
751197
O 751194
Verje 48a–Verje 15d
Z h 15d
91
V
57
751198
O 751194
Verje 48–Verje 12c
Z h 12c
103
V
58
751201
C 251030
Verje 6a–Verje 3a
Z h 3a
169
V
59
751202
O 751201
Verje 4a–Verje 6b
C 251030
119
V
60
751203
O 751191
Verje 79–Verje 63
Z h 63
124
V
61
751211
C R2 413
OŠ Smlednik–Smlednik 24
C 251010
896
V
62
751212
O 751211
Smlednik 53–pokopališče Smlednik
Z pokop.
150
V
63
751213
O 751212
Smlednik 41–Smlednik 47
Z h 47
161
V
64
751214
O 751211
Smlednik 53–Smlednik 42
O 751213
132
V
65
751215
O 751213
Smlednik 45–Smlednik 44
Z h 44
130
V
66
751216
O 751212
Smlednik 41–Smlednik 38a
O 751232
142
V
67
751221
C R2 413
OŠ Smlednik–Ilovka
O 751351
1,516
V
68
751223
O 751221
Krvavo znamenje–cerkev Sv. Valburge
C 251010
410
V
69
751224
C 251010
Dobrava–Dragočajna 8
O 751221
249
V
70
751225
O 751352
Dragočajna 72–Dragočajna 1
O 751352
352
V
71
751226
O 751352
Naselje Dragočajna 2
O 751225
197
V
72
751227
O 751226
Dragočajna 107–Dragočajna 117
O 751352
151
V
73
751231
O 751211
Smlednik 23–Smlednik 54
O 751212
403
V
74
751232
O 751231
Smlednik 33–Smlednik 41
O 751212
234
V
75
751233
O 751231
Smlednik 33–Smlednik 35a
O 751211
117
V
76
751234
O 751231
Smlednik 32–Smlednik 28
O 751211
108
V
77
751235
O 751211
Smlednik 22–Smlednik 21
C 251010
46
V
78
751236
O 751211
Smlednik 59–Smlednik 12
C 251010
303
V
79
751238
C 251010
Smlednik 25–Smlednik 25a
Z h 25a
83
V
80
751239
C 251010
Smlednik 17–Smlednik 60a
Z h 60a
86
V
81
751241
C 251010
Valburga 29d–Valburga 17
O 751242
261
V
82
751242
C R2 413
Hraše 27b–spomenik v Valburgi
O 751241
873
V
83
751243
C 251010
Valburga 24a–Valburga 12
O 751241
89
V
84
751244
C 251010
Valburga 29–Valburga 29c
Z h 29c
102
V
85
751251
C R2 413
Valburga 47–Smlednik 17a
C 251010
480
V
86
751252
O 751251
Smlednik 9–Stari grad
Z grad
1,182
V
87
751254
O 751251
Smlednik 17–Smlednik 13
C 251010
247
V
88
751261
C R2 413
Valburga 33–Valburga 10
C 251010
296
V
89
751263
C R2 413
Valburga 37–Smlednik 3b
C 251010
94
B
90
751264
O 751263
Smlednik 4b–Smlednik 1a
Z h 1a
184
V
91
751271
O 751273
Valburga 67–križišče na gmajnah
O 751277
1,737
V
92
751272
C 251010
Valburga 10–Valburga 4a
Z h 4a
219
V
93
751273
O 751241
Valburga 17–Valburga 1
C 251010
726
V
94
751274
O 751271
Rakov del–Hraše 22
O 751242
399
V
95
751275
C R2 413
Hraše45–Emona
O 751271
341
V
96
751276
O 751275
Hraše 45b–Hraše 45g
Z h 45g
131
V
97
751277
C R2 413
Hraše 53–Hraše 57
Z cerkev
729
V
98
751279
C R2 413
Hraše 46–Emona
O 751271
271
V
99
751281
C 251010
Valburga 30–Valburga 96
Z h 96
102
V
100
751291
C R2 413
Valburga 48–Valburga 19
O 751241
439
V
101
751292
C R2 413
Valburga 52–Valburga 18
O 751242
383
V
102
751293
O 751291
Valburga 123–Valburga 88
Z h 88
150
V
103
751311
C R2 413
Hraše 6–Hraše 13
O 751242
209
V
104
751312
O 751242
Hraše 14–Hraše 15
Z h 15
128
V
105
751321
C R2 413
Hraše 5a–Hraše 1
Z h 1
355
V
106
751322
O 751321
Hraše 4–Hraše 3a
Z h 3a
107
V
107
751331
C R2 413
Hraše 27b–Hraše 31e
Z h 31e
229
V
108
751332
O 751331
Hraše 31b–Hraše 33
Z h 33
186
V
109
751341
C R2 413
Hraše 43a–Hraše 34
C R2 413
446
V
110
751342
C R2 413
Hraše 54–Hraše 54b
Z h 54b
55
V
111
751343
C R2 413
mlekarna–Hraše 43
Z h 43
57
V
112
751351
C R2 413
most–Dragočajna–Ilovka
C 251010
1,859
V
113
751352
O 751351
Dragočajna 6b–polje
O 751221
439
V
114
751353
O 751351
Dragočajna 10–Dragočajna 14
Z h 14
254
V
115
751354
O 751351
Dragočajna 7a–Dragočajna 8
O 751221
354
V
116
751355
O 751351
Dragočajna 11–Dragočajna 27
Z h 27
331
V
117
751356
O 751351
Dragočajna–Dragočajna 20
O 751355
200
V
118
751358
O 751351
Dragočajna 4–recepcija
O 751353
161
V
119
751361
C 251010
Ilovka–Moše–spomenik pri lipi
C 251010
1,451
V
120
751362
O 751361
Ilovka–Moše 1b
Z h 1b
533
V
121
751363
O 751361
Moše 5–Moše 27
O 751368
404
V
122
751364
O 751361
Moše 32–Moše 28
O 751363
137
V
123
751365
O 751361
Moše 7–postaja Moše
C 251010
499
V
124
751366
O 751363
Moše 12a–Moše 10a
Z h 10a
82
V
125
751367
O 751362
Moše 2a–Moše 2e
Z h 2e
199
V
126
751368
O 751363
Moše 28–Moše 27e
Z h 27e
68
V
127
751371
C R2 413
Zbilje–Podreča
C 251040
471
V
692
128
751381
C R2 413
Cesta na groblje
Z h 65
266
V
129
751382
O 751381
Pot na dol
Z h 62
28
V
130
751383
C R2 413
Zbilje 59–Zbilje 61h
Z h 61h
205
V
131
751391
C R2 413
Zbilje 45–cerkev
Z cerkev
313
V
132
751401
C R2 413
Zbilje 43–jezero
O 751407
166
V
133
751402
O 751401
Cesta nad Zbiljsko dobravo
O 751403
250
V
134
751403
C R2 413
Zbilje 47a–križišče pri jezeru
O 751402
269
V
135
751406
O 751403
križišče pri jezeru–obala
O 751407
96
B
136
751407
O 751401
čolnarna–prireditveni prostor
Z park
495
B
137
751411
C R2 413
Zbilje 26–Zbilje 127
Z h 127
141
V
138
751421
C 251040
Cesta v hrib (stara)
Z h 10
115
V
139
751422
C 251040
Zbilje 1c–Zbilje 1b
Z h 1b
54
V
140
751423
C 251040
Cesta v hrib (nova)
Z h 7t
190
V
141
751431
C R1 211
Cesta k Barletu
C 251040
374
V
142
751432
C 251040
Pot mimo Baniča
Z h 4e
142
V
143
751441
C 251070
Žontarjeva ulica
Z h 1
331
V
144
751451
C 251020
podvoz–Vaše 11
C 251070
509
V
145
751471
C 252180
Občina–Donit
O 251031
303
V
146
751472
C 251030
Donit–Gorenjska cesta 28
C R1 211
210
V
147
751473
C 252180
Seškova cesta
Z h 6
186
V
148
751474
O 252131
Cesta ob domu Svobode
Z h 19
401
V
149
751481
O 252011
Medvoška cesta 4–Medvoška cesta 18
Z h 18
592
V
150
751482
O 751481
Kržišnikova ulica
Z h 10
152
V
151
751483
O 751482
Kržišnikova ulica 2–Kržišnikova ulica 4
Z h 4
58
V
152
751484
O 751481
Višnarjeva ulica
O 751485
269
V
153
751485
O 751484
Ulica k studencu
O 751484
121
V
154
751486
O 751481
Klanska ulica
Z h 11
203
V
155
751487
O 751481
Medvoška cesta–nogometno igrišče
Z h 9
147
V
156
751491
O 252021
Tehovnikova ulica
Z h 6
134
V
157
751492
O 252021
Cesta na Svetje 8–Cesta na Svetje 7
O 751493
166
V
158
751493
O 252021
Tehovnikova ulica 3–Cesta na Svetje 11
Z h 11
107
V
159
751495
O 751493
Cesta na Svetje 9–Cesta na Svetje 13
O 252021
133
V
160
751501
C 252010
Cesta na Svetje 2–Cesta na Svetje 10
Z h 7b
137
V
161
751502
C 252010
Cesta talcev
Z h 54
359
V
162
751503
O 751502
Turkova ulica
Z h 25
151
V
163
751504
O 751508
Jamnikova ulica
Z h 1
121
V
164
751505
O 751508
Trampuževa ulica
Z h 8
136
V
165
751506
O 252151
Kebetova ulica
O 252012
218
V
166
751507
O 751506
Kebetova ulica–enosmerna
Z h 1
38
V
167
751508
O 252011
Donova cesta 13–Gorenjska cesta 13
Z h 13
112
V
168
751511
O 751512
Čelesnikova ulica 1–Čelesnikova ulica 3
Z h 3
283
V
169
751512
O 751799
Dimčeva ulica 2–Dimčeva ulica 3
Z h 3
122
V
170
751513
O 751511
Čelesnikova ulica 8–Šmalčeva ulica 2
O 252022
75
V
171
751514
O 751511
Čelesnikova ulica 12–Ulica Ivanke Ovijač 2
O 252022
77
V
172
751515
O 751511
Čelesnikova ulica 14–Štalčeva ulica 2
O 252022
83
V
173
751516
O 751511
Čelesnikova ulica 18–Kuraltova ulica 1
O 252022
86
V
174
751517
O 751511
Čelesnikova ulica 26–Arharjeva ulica 1
O 252022
83
V
175
751518
O 751511
Čelesnikova ulica 6–Čelesnikova ulica 2
O 252022
75
V
176
751519
O 751799
Šlosarjeva ulica 1–Šlosarjeva ulica 9
Z h 9
59
V
177
751521
C R1 211
Čarmanova ulica 2–Čarmanova ulica 5
Z h 5
172
V
178
751522
C R2 413
Zbiljska cesta 8–Čarmanova ulica 11
O 751521
441
V
179
751523
C R2 413
Zbiljska c. 2–Čarmanova ulica 17
O 751522
241
V
180
751531
C R2 413
Šetinova ulica
Z h 4
69
V
181
751541
C R2 413
Podvizova ulica
Z h 8
129
V
182
751551
C R2 413
Grajzerjeva ulica
C R1 211
264
V
183
751561
C R2 413
Ulica Simona Jenka
O 751551
263
V
184
751571
C R2 413
Ulica ob gozdu
Z h 9
113
V
185
751581
O 252032
Preska–Bonovec
C 251110
1,262
V
186
751583
C 251140
motel–Seničica 16
Z h 16
369
V
187
751584
C 251120
Seničica 9–Seničica 11
Z h 11
102
V
188
751585
C 251120
Seničica 13a–Seničica 15b
Z h 15b
231
V
189
751586
O 751587
Seničica 26a–Seničica 26
Z h 26
39
V
190
751587
O 251121
Seničica–Golo Brdo
O 751711
2,237
V
191
751591
O 252122
Iztokova ulica in Trillerjeva ulica
O 252122
470
V
192
751592
O 252122
Bernikova ulica
Z h 13
201
V
193
751593
O 252032
Bogatajeva ulica
Z h 17
226
V
194
751601
C 252120
Preška cesta 3–cerkev
Z cerkev
67
V
195
751602
O 252031
Kalanova ulica–OŠ Preska
O 252122
178
V
196
751603
O 751602
OŠ Preska–Preška cesta 28
Z h 28
151
V
197
751604
O 252031
Dobnikarjeva ulica
Z h 9
70
V
198
751605
O 252031
Na Labornici
Z h 8
73
V
199
751606
O 252031
Hrastarjeva ulica
Z h 9
100
V
200
751607
O 252031
Cesta k Metodi
Z h 3
89
V
201
751609
O 751601
Preška cesta 15–Preška cesta 19
C 252120
58
V
202
751611
C 251070
Škofjeloška cesta 12–Škofjeloška cesta 22
Z h 22
118
V
203
751612
O 252031
Kalanova ulica 9a–parkirišče
Z park
65
V
204
751613
O 252032
Bizantova 16–Bizantova 20
Z h 20
102
V
205
751614
C 251070
Bečanova ulica
Z h 1a
43
V
206
751621
C R1 211
Gorenjska cesta 11–podhod
O 751624
70
B
207
751622
O 751626
Cesta ob železnici
Z h 1
204
V
208
751623
O 751626
Barletova cesta 11–Barletova cesta 19
Z h 19
106
V
209
751624
C R1 211
Gorenjska cesta 3–železniški prehod
C 251070
644
V
210
751625
C R1 211
črpalka–tenis igrišče
O 751624
45
V
211
751626
O 251071
Barletova cesta
O 751622
345
V
212
751631
C 251100
Kurirska cesta
Z h 1
90
V
213
751641
O 252122
Cesta v Žlebe
C 251110
1,294
V
214
751651
O 252122
Na Čerenu 1–Žlebe 11
O 751655
1,931
V
215
751652
O 751651
Na Čerenu 2–Na Čerenu 12
Z h 12
187
V
216
751653
O 751651
Žlebe 8–Žlebe 13
O 751656
642
V
217
751654
O 751656
Žlebe 13a–Žlebe 77
O 751661
287
V
218
751655
O 751651
Žlebe 11–križišče
C 251100
338
V
219
751656
O 751654
Žlebe 13a–Žlebe 4
C 251110
475
V
220
751657
O 751656
Žlebe 14–Žlebe 16a
Z h 16a
63
V
221
751658
C 252120
Preška c. 14–Preška c. 12
Z h 12
62
V
222
751659
O 751654
Žlebe 13a–do parcele 299
Z p299
254
V
223
751661
O 751651
Žlebe 11–Tehovec 5
O 751664
2,709
V
224
751662
O 751653
Žlebe 8b–Žlebe 7
Z h 7
41
V
225
751664
O 751661
Tehovec 5–Tehovec 8
C 251100
421
V
226
751666
C 251100
Studenčice 52–Studenčice 61
Z h 61
580
V
227
751669
O 751681
Križišče–Žlebe 28b
Z h 28b
121
V
228
751671
O 251111
Žlebe 47c–Žlebe 47e
Z h 47e
303
V
229
751672
C 251110
Žlebe 23–Žlebe 26a
Z h 26a
210
V
230
751673
C 251110
Žlebe 32c–Žlebe 39
Z h 39
520
V
231
751674
O 251111
Žlebe 56–Žlebe 39a
O 751673
344
V
232
751675
O 251111
Žlebe 47c–Žlebe 39b
O 751674
1,117
V
233
751676
O 751675
Žlebe 47c–Žlebe 46
Z h 46
270
V
234
751677
O 251111
Žlebe 45a–Žlebe 48
Z h 48
592
V
235
751678
O 751677
Žlebe 43–Žlebe 62
Z h 62
1,757
V
236
751679
O 251111
Žlebe 42–Žlebe 1b
Z h 1b
408
V
237
751681
C 251110
Žlebe 23–Topol 26
Z h 26
2,915
V
238
751682
C 251130
Topol 16–Topol 19
O 751683
571
V
239
751683
O 751681
križišče–Gute (lipa)–cerkev Sv. Katarine
O 751684
1,476
V
240
751684
O 751683
cerkev Sv. Katarine–Topol 4
C 251130
758
V
241
751685
O 751673
Žlebe 39–Žlebe 40
Z cerkev
324
B
242
751686
O 751681
Žlebe 24–Žlebe 32
Z h 32
260
V
243
751687
O 751672
Žlebe 25–Žlebe 27
Z h 27
141
V
244
751688
O 751672
Žlebe 22–Žlebe 21
Z h 22
202
V
245
751689
O 251111
Žlebe 53–Žlebe 52b
Z h 52b
254
V
246
751691
O 751587
Seničica 25–znamenje
O 751587
2,192
V
247
751692
O 751691
Golo Brdo 75–Golo Brdo 38
Z h 38
199
V
248
751694
O 751691
Golo Brdo 169–Golo Brdo 179
Z h 179
242
V
249
751695
O 751691
Golo Brdo 146–Golo Brdo 158
Z h 158
263
V
250
751696
O 751691
Golo Brdo 145–Golo Brdo 143
Z h 143
357
V
251
751697
O 751696
Golo Brdo 102–Golo Brdo 130
Z h 130
439
V
252
751698
O 751696
Golo Brdo 86–Golo Brdo 94
Z h 94
228
V
253
751701
O 751711
Golo Brdo 10a–Golo Brdo 27
Z h 27
1,044
V
254
751702
O 751691
Golo Brdo 62–Golo Brdo 66
Z h 66
183
V
255
751703
O 751691
Golo Brdo 42–Golo Brdo 50
Z h 50
78
V
256
751704
O 751691
Golo Brdo 32a–cerkev
Z cerkev
34
V
257
751705
O 751675
Žlebe 63–Žlebe 58
Z h 58
119
V
258
751706
O 751691
Golo Brdo 31–Golo Brdo 30
Z h 30
28
V
259
751711
O 751587
znamenje–Golo Brdo 14
O 751713
873
V
260
751712
O 751714
Golo Brdo 16–Golo Brdo 18
Z h 18
361
V
261
751713
O 751711
Golo Brdo 14–Golo Brdo 222
Z h 222
559
V
262
751714
O 751711
Golo Brdo 14–Golo Brdo 19
Z h 19
498
V
263
751716
O 751711
Golo Brdo 14–Golo Brdo 15
Z h 15
160
V
264
751721
C 251070
Vaše 5f–kapelica na polju
O 751451
477
V
265
751731
C 251070
Vaše 10–Vaše 45
Z h 45
452
V
266
751732
O 751731
Vaše 34–krožno–Vaše 29a
Z h 29a
509
V
267
751733
O 751731
Vaše 36–Vaše 42
Z h 42
167
V
268
751734
O 751732
Vaše 31j–Vaše 31c
Z h 31c
109
V
269
751741
C 251070
Vaše 14b–Vaše 14e
Z h 14e
106
V
270
751742
C 251070
Vaše 16a–Vaše 16h
Z h 16h
218
V
271
751751
C 251070
Goričane 8b–Goričane 10
Z h 10
106
V
272
751761
C 251070
Goričane 8c–Goričane 8e
Z h 8e
126
V
273
751771
O 752161
Goričane 34–Goričane 26
Z h 26
269
V
274
751772
O 752161
Goričane 23–Goričane 30
O 751771
460
V
275
751773
O 751772
Goričane 25–Goričane 22c
Z h 22c
228
V
276
751781
C 251070
Goričane 68–Goričane 39
O 752161
439
V
277
751782
O 751781
Goričane 41–Rakovnik 101
Z h 101
629
V
278
751783
O 751782
Goričane 59–Goričane 53
Z h 53
198
V
279
751784
O 751782
Goričane 55–Goričane 56a
Z h 56a
27
V
280
751791
C 251060
Ladja 27–križišče
O 751794
845
V
281
751792
O 751791
Ladja 3–Ladja 1k
C 251150
338
V
282
751793
O 751794
Cesta na Svetje 58–Cesta na Svetje 54
Z h 54
63
V
283
751794
O 252021
Cesta na Svetje 48–vodovodno zajetje
Z voda
435
V
284
751795
O 751791
Ladja 27–Ladja 32
Z h 32
342
V
285
751798
C 251150
križišče–Ladja 1a
Z h 1a
217
V
286
751799
O 251152
Križišče cesta na Senico 6–Cesta na Senico 2
O 252022
244
V
287
751801
C 251060
Ladja 7–Ladja 6c
Z h 6c
311
V
288
751811
O 751812
Ladja 17–Ladja 21
Z h 21
150
V
289
751812
C 251060
Ladja 17–vodovodno zajetje
O 751813
372
V
290
751813
O 751812
vodovodno zajetje–Sp. Senica 7
Z h 7
97
V
291
751814
O 751811
Ladja 17–Ladja 15
Z h 15
65
V
292
751821
C 251070
Goričane 70b–Rakovnik 52
C 251070
976
V
293
751831
C 251070
Rakovnik 52–Goričane 61
O 751781
946
V
294
751833
O 751831
Rakovnik 88–Rakovnik 90
Z h 90
86
V
295
751851
O 751853
Sp. Senica 16c–Ladja 26
C 251060
384
V
296
751852
O 751795
Ladja 32–Ladja 33e
Z h 33e
159
V
297
751853
O 251152
Ladja–Spodnja Senica 18
O 752151
566
V
298
751861
O 752151
Sp. Senica 20d–Sp. Senica 20e
Z h 20e
114
V
299
751871
O 752151
Sp. Senica 23–Sp. Senica 21a
Z h 21a
167
V
300
751881
O 752151
Sp. Senica 22b–Sp. Senica 22h
Z h 22h
128
V
301
751891
O 752151
Sp. Senica 33b–Sp. Senica 30a
Z h 30a
122
V
302
751892
O 752151
Zg. Senica 23a–Zg. Senica 39a
Z h 39a
110
V
303
751893
O 752151
Sp. Senica 33b–Sp. Senica 34a
Z h 34a
125
V
304
751894
O 751871
Sp. Senica 32b–Sp. Senica 32
Z h 32
118
V
305
751901
O 752151
Zg. Senica 33–Zg. Senica 36
Z h 36
405
V
306
751902
O 751901
Zg. Senica 36–Zg. Senica 25
C R1 210
509
V
307
751911
C 401170
Zg. Senica 32a–Zg. Senica 22c
Z h 22c
192
V
308
751912
O 751911
Zg. Senica 22a–Zg. Senica 28a
Z h 28a
90
V
309
751913
O 751911
Zg. Senica 22b–Zg. Senica 22d
Z h 22d
104
V
310
751914
C R1 210
Sorškova pot
Z h 40
391
V
311
751921
C 401170
Zg. Senica 16–Zg. Senica 1d
Z h 1d
329
V
312
751922
O 751921
Zg. Senica 17–Zg. Senica 12
Z h 12
169
V
313
751923
O 751921
Zg. Senica 10a–Zg. Senica 11a
Z h 11a
67
V
314
751925
O 751921
Zg. Senica 6–Zg. Senica 8
Z h 8
96
V
315
751931
O 751587
Golo Brdo 6–Golo Brdo 9c
O 751932
322
V
316
751932
O 751931
Golo Brdo 9c–Golo Brdo 9b
Z h 9b
135
V
317
751933
O 751587
Golo Brdo 3–Golo Brdo 5a
Z h 5a
156
V
318
751934
O 751587
Golo Brdo 1–Golo Brdo 1a
O 751587
326
V
319
751935
O 751587
Golo Brdo 4–Golo Brdo 4c
Z h 4c
130
V
320
751936
O 751931
Golo Brdo 9c–Golo Brdo 9g
Z h 9g
245
V
321
751941
C 251070
Sora 5–Sora 18
C 251070
624
V
322
751942
O 751941
križišče–Dol 9
O 751951
537
V
323
751943
O 751951
Dol 13–Dol 11
Z h 11
134
V
324
751945
C 251070
Sora 7–Sora 6d
Z h 6d
72
V
325
751946
O 751941
znamenje–Dol 13a
Z h 13a
264
V
326
751951
C 251070
križišče–Dol 8
O 751955
560
V
327
751952
O 751951
Dol 1–cerkev
Z cerkev
122
V
328
751953
O 751952
Dol 4–Dol 5a
Z h 5a
30
V
329
751955
O 751951
Dol 8–Dol 9a
Z h 9a
125
V
330
751961
C 251070
Sora 22–pokopališče
Z pokop.
416
V
331
751971
C 251070
Sora 33–Sora 44a
C 251090
386
V
332
751981
C 251070
Sora 36c–Sora 38a
C 251090
200
V
333
751982
C 251070
Sora 6e–Sora 6c
Z h 6c
54
V
334
751983
C 251080
Sora 25–Sora 13
C 251070
41
V
335
751984
C 251080
Sora 27–Sora 30
Z h 30
36
V
336
751991
C 251090
Sora 41–Sora 65
Z h 65
107
V
337
752011
C 251090
Trnovec 4–Osolnik 6
Z h 6
2,012
V
338
752021
O 752022
Osolnik 2–Osolnik 4
Z h 4
776
V
339
752022
O 251081
Osolnik 2–Osolnik 3
Z h 3
249
V
340
752031
C 251090
križišče–Trnovec 6
Z h 6
245
V
341
752032
C 251090
Trnovec 8a–Trnovec 8b
Z h 8b
155
V
342
752041
C 251090
Trnovec 9–Trnovec 10
Z h 10
2,656
V
343
752042
O 752041
Trnovec 9b–Trnovec 9d
Z h 9d
108
V
344
752051
C 251090
Trnovec 11–Trnovec 19
Z h 19
1,407
V
345
752052
O 752051
Trnovec 11–Trnovec 16
Z h 16
112
V
346
752053
O 752051
Trnovec 17–Trnovec 40a
Z h 40a
268
V
347
752054
O 752051
Trnovec 45–Trnovec 20
Z h 20
174
V
348
752055
C 251090
križišče–Trnovec 12
Z h 12
94
V
349
752056
C 251090
obračališče (KS)–Trnovec 21
Z h 21
105
V
350
752057
C 251090
križišče–Trnovec 13
Z h 13
55
V
351
752061
C 251090
Trnovec 24–Trnovec 29a
Z h 29a
567
V
352
752071
C 251090
Trnovec 28a–Setnica 9
Z h 9
2,930
V
353
752072
O 752071
križišče–Trnovec 30
Z h 30
398
V
354
752073
O 752071
križišče–Trnovec 33
Z h 33
398
V
355
752074
O 752071
Setnica 8–vrtina
Z voda
168
V
356
752081
C 251090
križišče–Trnovec 31
Z h 31
1,112
V
357
752091
O 752096
vodohran Topol–Brezovica 2
O 752095
598
B
358
752092
O 752097
Brezovica 2–vodohran Brezovica
O 752092
119
V
359
752094
C 251100
Brezovica 6–Topol 7
O 752101
498
V
360
752095
O 752095
vodohran Brezovica–Sv. Jakob
Z cerkev
296
B
361
752096
O 751684
Topol 12–vodohran Topol
O 752091
200
V
362
752097
O 752097
Brezovica 2–Brezovica 5
C 251100
330
V
363
752101
C 251090
Topol 17–Topol 8
O 751684
453
V
364
752102
C 251130
odcep Toško čelo–Topol 5
O 751684
47
V
365
752104
O 751683
Gute (lipa)–odcep Topol 24
O 752107
613
V
366
752105
C 251130
križišče Toško čelo–objekt CZ
Z h 80
68
V
367
752106
C 251130
Topol 47–Topol 55
Z h 55
200
V
368
752107
O 251131
križišče Toško čelo–Topol 25
Z h 25
1,078
V
369
752111
O 251191
Belo 1–vodohran Belo
Z voda
462
V
370
752112
O 251191
Belo 1–Belo 49
Z h 49
387
V
371
752113
O 752111
Belo 35–Belo 36
Z h 36
82
V
372
752114
O 251191
Belo 1–Belo 3
Z h 3
67
V
373
752121
C 251130
križišče Toško čelo–Štancar
O 752122
487
V
374
752122
O 752121
Štancar–Gabrje 39
Z h 39
129
V
375
752131
C 251030
Zg. Pirniče 44–Zg. Pirniče 60a
O 751131
209
V
376
752132
O 752131
Zg. Pirniče 44–Zg. Pirniče 64
O 751131
170
V
377
752142
O 752143
Belo 6a–Belo 24
Z h 24
77
V
378
752143
C 251190
Belo 6a–Belo 17
Z h 17
317
V
379
752144
O 752143
Belo 11–priključek na LC 251190
C 251190
346
V
380
752151
C 401170
Zg. Senica–Ladja
C 251060
850
V
381
752161
C 251070
Goričane 1b–Goričane 46
C 251070
605
V
382
752181
C 251030
Sp. Pirniče 38–Zavrh 7
O 751017
1,672
V
383
752191
C 251010
Naselje Brezovec 1
Z h 131
1,668
V
384
752192
O 752191
Naselje Brezovec 2
O 752191
221
V
385
752193
O 752191
Naselje Brezovec 3
O 752191
184
V
386
752194
O 752191
Naselje Brezovec 4
Z gozd
73
V
387
752195
O 752191
Naselje Brezovec 6
Z h 113
50
V
388
752211
C 251030
Sp. Pirniče 71b–Zg. Pirniče17
O 751101
411
V
389
962311
O 1079
Z/Spomenik
O 751277
179
V
334
Skupna dolžina javnih poti v Občini Medvode znaša 142.667 m.
9. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) v Občini Medvode so:
Zaporedna številka
Številka ceste ali odseka
Začetek ceste ali odseka
Potek ceste
Konec ceste ali odseka
Dolžina ceste 
v Občini Medvode (m)
Namen uporabe
Preostala dolžina ceste 
v sosednjih občinah (m)
1
990111
C 401170
Gorenja vas–Dol
O 751955
500
K
406
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje v Občini Medvode znaša 500 m.
Legenda: V – vsa vozila; K – kolesarji; B – kolesarji in pešci
10. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2014-57 z dne 6. 3. 2014, št. 37162-3/2015-156 (507) z dne 28. 7. 2015 in št. 37162-3/2015-221 (507) z dne 3. 11. 2015.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 1/05 z dne 3. 1. 2005).
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-52/2015-26
Medvode, dne 27. januarja 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti