Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015

Kazalo

77. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja, stran 176.

Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
1. člen
V Pravilniku o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 57/13) se v 1. členu v oklepaju za besedilom »št. 90/12« doda besedilo »in 90/14 – ZDU-1I«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 4. točki za sedmo alinejo b) točke, na koncu katere se podpičje nadomesti z vejico, doda nova c) točka, ki se glasi:
»c) število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena ZJNPOV in so bila oddana v letu 2014, se zajemajo po dosedanjih predpisih.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-935/2014/5
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-1611-0114
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost