Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014

Kazalo

3229. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro, stran 8613.

Na podlagi 42. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-I-UPB1, 126/07 – ZGO-1B, 28/09 – ZGO-I C), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 25. redni seji sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro
1. člen
Na zemljiščih:
– parc. št. 1762/2, k.o. 1798 – Zagorica, v izmeri 340 m2, vrsta rabe je kmetijsko zemljišče,
– parc. št. 902/296, 902/298 in 902/297, k.o. 1567 – Potiskavec, del parcele od skupne izmere 67 m2, vrsta rabe je stavbno zemljišče,
vsa zemljišča so javno dobro, se ukine status javno dobro, ker v naravi ne služijo več kot javno dobro.
2. člen
Lastninska pravica na parcelah iz 1. člena tega sklepa, se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
3. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2014-z-25seja
Dobrepolje, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.