Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1182. Odlok o imenovanju ulice Nad Plevno, stran 3492.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) ter ob uporabi Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 31. redni seji dne 10. aprila 2014 sprejel
O D L O K
o imenovanju ulice Nad Plevno
1. člen
S tem odlokom se k obstoječemu uličnemu sistemu na območju Občine Škofja Loka v naselju Škofja Loka določi nova ulica. Nova ulica se imenuje Nad Plevno.
2. člen
Ulica zajema območje nove stanovanjske soseske med Kidričevo cesto na jugu, Potočnikovo ulico na severu in Partizansko cesto na zahodu. Grafični prikaz območja je priloga tega odloka.
3. člen
Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine Škofja Loka.
4. člen
Po uveljavitvi tega odloka je Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, Geodetska pisarna Škofja Loka, dolžna v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) najpozneje v 30 dneh po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij in ulic v registru prostorskih enot za območje Občine Škofja Loka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0003/2013
Škofja Loka, dne 11. aprila 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost