Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1173. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 3427.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13 in 100/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(zavarovanje za primer nesreče pri delu)
(1) Povračilo stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in pravilnikom, ki ureja obliko obračuna davčnih odtegljajev, kot povračilo stroškov obveznega zavarovanja za invalidnost in smrt, ki so posledica poškodbe pri delu.
(2) Brezposelna oseba ne sme začeti opravljati dela ali pričeti z usposabljanjem, dokler ne opravi predhodnega zdravniškega pregleda, kadar je predpisan.
(3) Stroški obveznega zavarovanja za invalidnost in smrt, ki so posledica poškodbe pri delu, za osebe, ki opravljajo delo ali se usposabljajo pri izvajalcu ukrepa APZ, se izvajalcu povrnejo v višini, določeni v katalogu.«.
2. člen
Za vsa že odobrena usposabljanja ali dela, ki se do uveljavitve tega pravilnika še niso pričela izvajati, se uporablja ta pravilnik.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2014
Ljubljana, dne 16. aprila 2014
EVA 2014-2611-0026
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost