Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1091. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 3158.

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 26/11) se v 17. členu spremeni II. SKLOP KRITERIJEV - ZAPOSLENOST STARŠEV VLAGATELJEV, tako, da se glasi:
»II. SKLOP KRITERIJEV - ZAPOSLENOST STARŠEV VLAGATELJEV
(za zaposlenost se upošteva tudi kmečki zavarovanec in status rednega študenta)
1. Oba starša sta zaposlena;            50 točk
2. En starš je zaposlen;              25 točk
3. En starš je iskalec zaposlitve (s        5 točk«
potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje).
2. člen
V 17. členu se spremeni IV. SKLOP KRITERIJEV - ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI, tako, da se glasi:
»IV. SKLOP KRITERIJEV - ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI
(pri vrednotenju števila otrok v družini se upoštevajo otroci s stalnim prebivališčem pri vlagatelju/vlagateljici vloge)
   Trije otroci                    10 točk
  Štirje otroci in več               15 točk«
3. člen
Četrti odstavek 19. člena se nadomesti z besedilom:
»Za otroke, vpisane v VVZ Vrtec Ivančna Gorica, ki so na bolnišničnem zdravljenju ali v domači negi, na podlagi zdravniškega potrdila nad 10 strnjenih delovnih dni, starši za rezervacijo mesta poravnajo 25 % svojega plačilnega razreda za čas odsotnosti od vključno 11. delovnega dneva dalje«.
4. člen
V 19. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi bolezni sorojenca rezervacije za vpisanega otroka ni mogoče uveljavljati.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0003/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti