Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4245. Avtentična razlaga Statuta Občine Lendava, stran 13358.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 - UPB, 48/11 - popr, 55/11 - popr. in 56/12 - popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 42. redni seji dne 23. 12. 2013 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O S T A T U T A
Občine Lendava
- določitev sistemizacije delovnih mest v občinski upravi - šesta alineja 31. člena statuta
»Kot določitev sistemizacije delovnih mest v občinski upravi se šteje tudi sprejem Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava.«
Št. 032-0103/2010
Lendava, dne 24. decembra 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.