Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 12469.

Na podlagi tretje alineje 3. točke 6. člena in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
V 9. člen odloka se dodata nova sedma in osma alineja prvega odstavka, ki se glasita:
»– spodbujanje najema poslovnih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba,
– spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba.«
2. člen
Za 35. členom se doda novo poglavje 3.8. s členi od 36. do 39. Ostali členi v odloku se preštevilčijo.
»3.8. Spodbujanje najema poslovnih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
36. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prostorov v lasti Občine Šempeter-Vrtojba so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Šempeter - Vrtojba. Postopek najema mora biti skladen z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pod ocenjeno vrednostjo se lahko odda v najem le poslovne prostore v lasti občine, ki jih ne potrebuje noben uporabnik. Torej takrat, ko v postopku javnega razpisa ali z objavo namere o oddaji poslovnega prostora v najem, ni bilo ponudnika, ki bi ponudil izklicno najemnino. Taka oddaja poslovnega prostora mora biti skladna tudi s predpisi, ki urejajo državne pomoči.
37. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški najema poslovnih prostorov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
38. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev za posamezno leto ne sme presegati 55% letne najemnine. Sredstva se lahko dodelijo za obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let.
39. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki vzamejo v najem poslovne prostore v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.«
3. člen
Za novim 39. členom se doda novo poglavje 3.9. s členi od 40. do 43. Ostali členi v odloku se preštevilčijo.
»3.9. spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba
40. člen
Namen sofinanciranja
Sredstva za spodbujanje najema poslovnih prostorov so namenjena za sofinanciranje najemnin za poslovne prostore, kolikor samostojni podjetnik ali gospodarska družba odpre novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba in izpolnjuje razpisne pogoje v skladu s tem odlokom. Za to spodbudo je lahko namenjeno največ 15% vseh sredstev, ki so v proračunu namenjena za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja.
41. člen
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški najema poslovnih prostorov za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter - Vrtojba
42. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev za posamezno leto ne sme presegati 55% letne najemnine za poslovne prostore. Sredstva se lahko dodelijo za obdobje, ki ne sme biti daljše od dveh let. Sredstva se dodelijo na podlagi sklenjene pogodbe o najemu poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba in potrdila o plačanih najemninah. Upravičenci morajo poslovanje na območju Občine Šempeter - Vrtojba ohraniti še vsaj pet let po dodelitvi sredstev, sicer morajo dodeljena sredstva vrniti.
43. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki vzamejo v najem poslovne prostore za novo poslovalnico na območju Občine Šempeter – Vrtojba.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-24/2013-1
Šempeter pri Gorici, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti