Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3915. Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj, stran 12457.

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) so Mestni svet Mestne občine Ptuj in občinski sveti občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale sprejeli
D O D A T E K K S P O R A Z U M U
o razdelitvi premoženja Občine Ptuj
I.
Uvodne ugotovitve:
– Mestni svet Mestne občine Ptuj in občinski sveti občin Destrnik - Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm in Zavrč so na svojih sejah sprejeli premoženjsko bilanco Občine Ptuj na dan 31. 12. 1994 in kriterije delitve premoženja Občine Ptuj,
– s premoženjsko bilanco Občine Ptuj na dan 31. 12. 1994 je določeno premoženje, ki je bilo predmet delitve po Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni list RS, št. 38/03), kriteriji za delitev premoženja Občine Ptuj pa so določali način delitve tega premoženja,
– na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) so v letu 1998 na območju Občine Destrnik - Trnovska vas nastale občine Destrnik, Sveti Andraž v Slov. goricah in Trnovska vas, na območju Občine Videm občini Podlehnik in Videm, na območju Občine Majšperk občini Majšperk in Žetale in na območju Mestne občine Ptuj občini Hajdina, Markovci in Mestna občina Ptuj, zato so župani novonastalih občin v letu 1998 (kot pravnih naslednic občin iz leta 1994) pristopili k podpisu predmetnega sporazuma,
– na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06) je v letu 2006 iz dela območja Občine Gorišnica nastala nova Občina Cirkulane,
– na podlagi dodatnih katastrskih podatkov je razvidno, da se premoženje Občine Ptuj nahaja tudi izven območja bivše Občine Ptuj, zaradi česar je za ureditev lastninske pravice občin naslednic bivše Občine Ptuj v zemljiško knjižnih evidencah potrebno skleniti ta dodatek.
II.
V Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni list RS, št. 38/03) se za točko 1.2 v II. poglavju doda nova točka, ki se glasi:
»1.3. Nepremičnine, ki se nahajajo izven območja Občine Ptuj se delijo po osnovnem delitvenem kriteriju med vse občine naslednice.
Delitev po osnovnem delitvenem kriteriju je sledeča:
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|    | OBČINA NASLEDNICA |  DELEŽ V  | VPIS DELEŽA V ZK |
|    |          |  ODSTOTKIH  |          |
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  1  |OBČINA DESTRNIK  |   3,45000  |  345000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  2  |OBČINA DORNAVA   |   3,70000  |  370000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  3  |OBČINA GORIŠNICA  |   5,04000  |  504000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  4  |OBČINA CIRKULANE  |   2,96000  |  296000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  5  |OBČINA HAJDINA   |   5,54730  |  554730/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  6  |OBČINA JURŠINCI  |   2,90000  |  290000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  7  |OBČINA KIDRIČEVO  |  10,10000  |  1010000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  8  |OBČINA MAJŠPERK  |   7,30724  |  730724/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  9  |OBČINA MARKOVCI  |   5,95320  |  595320/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  10 |OBČINA PODLEHNIK  |   3,15960  |  315960/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  11 |OBČINA SV. ANDRAŽ |   1,72500  |  172500/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  12 |OBČINA TRNOVSKA  |   1,72500  |  172500/10000000|
|    |VAS        |        |          |
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  13 |OBČINA VIDEM    |   8,72040  |  872040/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  14 |OBČINA ZAVRČ    |   1,90000  |  190000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  15 |OBČINA ŽETALE   |   2,21276  |  221276/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|  16 |MESTNA OBČINA PTUJ |  33,59950  |  3359950/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
|    |SKUPAJ       |  100,00000  |10.000.000/10000000|
+-------+-------------------+---------------+-------------------+
                                «.
III.
Ta dodatek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-3/00
Ptuj, dne 22. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 007-12/2013
Cirkulane, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.
Št. 900-11/2013-20R-10/12
Destrnik, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Destrnik
Vladimir Vindiš l.r.
Št. 179-179/2013
Dornava, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Dornava
Rajko Janžekovič l.r.
Št. 53-1/2013
Gorišnica, dne 3. decembra 2013
Župan
Občine Gorišnica
Jožef Kokot l.r.
Št. 671-1/2013
Hajdina, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Hajdina
mag. Stanko Glažar l.r.
Št. 410-0069/2013-3
Juršinci, dne 3. julija 2013
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 460-01/99
Kidričevo, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.
Št. 909-1/2013-2
Majšperk, dne 28. maja 2013
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 002-02/01-1
Markovci, dne 17. aprila 2013
Župan
Občine Markovci
Milan Gabrovec l.r.
Št. 030-2/2013
Podlehnik, dne 25. oktobra 2013
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.
Št. 007-4/2013-18
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 12. septembra 2013
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l.r.
Št. 032 0/20-4/2013-8s
Trnovska vas, dne 7. maja 2013
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.
Št. 221/2013
Videm pri Ptuju, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Videm pri Ptuju
Friderik Bračič l.r.
Št. 900-2/2013-003
Zavrč, dne 18. aprila 2013
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
Št. 032-00013/2013-11
Žetale, dne 29. aprila 2013
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost