Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013

Kazalo

3782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, stran 12044.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 33. seji dne 28. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12) se besedilo tretjega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Športnim društvom, ki izvajajo programe 2. sklopa in imajo znotraj starostnih kategorij več vadbenih skupin, se za prvo vadbeno skupino dodeli točke za sofinanciranje uporabe objekta, strokovnega kadra in materialnih stroškov, za preostale vadbene skupine pa se dodeli le točke za sofinanciranje strokovnega kadra in materialnih stroškov. Športna društva morajo za vsako vadbeno skupino imeti potrjeno registracijo s strani pristojne panožne zveze, razen za mlajše selekcije, kjer ni potrebna registracija, imeti pa morajo urejen sistem vadbe in tekmovanj.«.
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina se spremeni priloga Merila in sicer tako, da se v Tabeli št. 5 faktor notranjih površin (N) za mali nogomet v višini »7« zamenja s faktorjem »10«, faktor zunanjih površin (Z) za kolesarstvo v višini »5« pa se zamenja s faktorjem »7«.
Tabela št. 15 se zamenja z novo tabelo, ki se glasi:
»
+---------------------------------------------+-----------------+
|Elemetni za vrednotenje           |      Točke|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Nakup opreme za športna društva, ki izvajajo |       100|
|programe 2. sklopa ter uporabljajo športne  |  točk/izvajalca|
|objekte v lasti občine, s katerimi upravlja |         |
|občinski javni zavod.            |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Nakup opreme za športna društva, ki izvajajo |       150|
|programe 2. sklopa ter izvajajo vadbo    |  točk/izvajalca|
|pretežno na površinah, ki niso v lasti občine|         |
|oziroma z njimi ne upravlja občinski javni  |         |
|zavod                    |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Nakup opreme za športna društva, ki izvajajo |       100|
|programe 5. sklopa              |  točk/izvajalca|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Nakup opreme za športna društva, ki izvajajo |        50|
|programe 1. sklopa              |  točk/izvajalca|
+---------------------------------------------+-----------------+
Športna društva, ki izvaja programe z več športnimi panogami, lahko pridobijo sredstva za nabavo športne opreme le za eno športno panogo.«
V tabeli št. 16 se v 4. razredu tretjega stolpca za besedo »ribištvo« doda naslednje besedilo: », planinstvo (orientacija)«.
Št. 671-4/2012
Ajdovščina, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost