Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Kazalo

1435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci, stran 4429.

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni dne 23. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok; Uradni list RS, št. 46/06) se črta beseda »izbranega«.
2. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 3. člena odloka in se nadomesti z besedilom »Pokopališka in pogrebna dejavnost se na območju Občine Beltinci opravljata kot tržna dejavnost«.
3. člen
V 6. členu odloka se črta sedma alineja »izvajanje pokopališke dežurne službe«.
4. člen
V prvi alineji drugega odstavka 8. člena odloka se beseda »družinski« zamenja z besedama »družinski dvojni« ter se za njima dodata besedi »družinski trojni«, v drugi alineji tega odstavka in člena odloka pa se dodata besedi »žarni zid.«
V tretjem odstavku 8. člena odloka se za besedo »pokopališču« doda beseda »praviloma«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se beseda »izvajalec« zamenja z besedama »upravljavec pokopališča«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka se črta pika in se za besedo »grobnicah« dodajo besede »ter žarnem zidu«.
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena odloka, ki se po novem glasi:
»
+--------------+----------+---------------------+---------------+
| Vrsta groba | Dolžina |    Širina    |  Globina  |
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Enojni    |   2,2 m|  od 0,6 m do 1,2 m| najmanj 1,8 m|
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Družinski   |   2,2 m|   od 1,21 m do 2 m| najmanj 1,8 m|
|dvojni    |     |           |        |
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Družinski   |   2,2 m| od 2,01 m do 2,80 m| najmanj 1,8 m|
|trojni    |     |           |        |
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Otroški    |   1,2 m|   od 0,6 m do 1 m| najmanj 1,8 m|
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Žarni     |   1,0 m|   od 0,6 m do 1 m| najmanj 0,7 m|
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Grobnica   |  2,20 m| od 2,01 m do 2,80 m| najmanj 1,8 m|
+--------------+----------+---------------------+---------------+
|Žarni zid   |  0,90 m|        0,70 m| najmanj 0,30 m|
+--------------+----------+---------------------+---------------+
«
V drugem odstavku 15. člena odloka se črta pika in doda besedilo »uporabljajo pa se tudi za klasifikacijo že obstoječih grobnih prostorov«.
8. člen
V četrtem odstavku 39. člena odloka se za osmo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– osebe najemnega razmerja«.
9. člen
V prvem odstavku 41. člena odloka se število »5« črta in nadomesti s številom »10«. V drugem odstavku istega člena odloka se črta število »6« in se nadomesti s številom »3«.
10. člen
V prvem odstavku 43. člena odloka se za besedo »letno« dodata besedi »v dveh obrokih«
11. člen
Doda se nov 44.a člen, ki se glasi:
»Upravljavec pokopališča lahko robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani in po šestih mesecih odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe za grobove iz 18. člena tega odloka), v naslednjih primerih:
– če najemnina za grob ni plačana več kot eno leto;
– če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti);
– v primeru, da se za obstoječe grobove ne najde najemnika grobnega prostora oziroma nihče ne želi skleniti najemne pogodbe in prevzeti vloge skrbnika groba v roku enega leta od vzpostavitve pokopališkega katastra.«
12. člen
V 45. členu odloka se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek. V četrtem odstavku istega člena se za besedo »najemnine« dodajo besede »za grobne prostore«.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2013-24-300/V
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti