Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

509. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 1064.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 16. redni seji dne 10. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad Občine Grad kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Grad, ločeno zbirajo prejemki za izgradnjo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Občina Grad zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka;
– namenskih sredstev občin podpisnic pogodbe o sofinanciranju izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«;
– namenskih sredstev državnega proračuna;
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Občine Grad.
Župan Občine Grad mora najmanj enkrat letno poročati podpisnikom pogodbe o sofinanciranju izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«, o združevanju sredstev, o upravljanju in razpolaganju s sredstvi proračunskega sklada.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za obdobje izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« in preneha z njegovo izgradnjo.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-084/2012-OS
Grad, dne 10. februarja 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost