Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4001. Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A), stran 11401.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-8
Ljubljana, dne 24. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-A)
1. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se v petem odstavku 143. člena za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ;«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Št. 411-01/12-52/19
Ljubljana, dne 14. decembra 2012
EPA 734-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti