Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3400. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica, stran 8828.

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 56/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji 16. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Ribnica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+---------------------------------+----------------------------+
|     Vrsta porabe      |  Cena brez DDV EUR/m3  |
+---------------------------------+----------------------------+
|    normirana poraba     |      0,5633      |
+---------------------------------+----------------------------+
|    prekomerna poraba    |      0,8450      |
+---------------------------------+----------------------------+
4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomer DN 13 oziroma DN 15 znaša 1,5264 €/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| Vodomer | Faktor |Pretok | Normirana |Normirana | Polna cena|
|     |omrežnine |    | poraba v | poraba v | omrežnine |
|     |     |    | m3 na dan |m3 na leto|   v   |
|     |     |    |      |     | EUR/mesec |
|     |     |    |      |     | (brez DDV)|
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|DN 13, 15|  1,00  |  3  |  0,60  |  219  |  1,5264 |
| (1/2«) |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 20 |  1,67  |  5  |  1,00  |  365  |  2,5440 |
| (3/4«) |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| pavšal |  1,67  |  5  |  0,15  |  55  |  2,5440 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 25 |  2,50  |  8  |  1,50  |  548  |  3,8160 |
|  (1«) |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 32 |  4,00  | 12  |  2,40  |  876  |  6,1055 |
| (5/4«) |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 40 |  6,67  | 20  |  4,00  | 1.460  | 10,1759 |
| (6/4«) |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 50 | 10,00  | 30  |  6,00  | 2.190  | 15,2638 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 65 | 23,33  | 70  |  14,00  | 5.110  | 35,6156 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 80 | 33,33  | 100 |  20,00  | 7.300  | 50,8794 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 100 | 50,00  | 150 |  30,00  | 10.950 | 76,3190 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| DN 150 | 100,00 | 300 |  60,00  | 21.900 | 152,6381 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| KOM DN | 10,00  | 30  |  6,00  | 2.190  | 15,2638 |
| 50/20 |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| KOM DN | 33,33  | 100 |  20,00  | 7.300  | 50,8794 |
| 80/20 |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| KOM DN | 50,00  | 150 |  30,00  | 10.950 | 76,3190 |
| 100/20 |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| KOM DN | 50,00  | 150 |  30,00  | 10.950 | 76,3190 |
| 100/25 |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| KOM DN | 100,00 | 300 |  60,00  | 21.900 | 152,6381 |
| 150/20 |     |    |      |     |      |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih priključkov, znaša:
+------------+--------------------------------------------------+
|  Vodomer | Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez DDV), glede na|
|      |         datum uveljavitve        |
|      +-----------+------------+-----------+-------------+
|      |  2012  | 1. 1. 2013 |1. 1. 2014 | 1. 1. 2015 |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| DN 13, 15 |  1,16  |  2,31  |  3,47  |  4,62   |
|  (1/2«)  |      |      |      |       |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|DN 20 (3/4«)|  1,16  |  2,31  |  3,47  |  4,62   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  pavšal  |  1,16  |  2,31  |  3,47  |  4,62   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| DN 25 (1«) |  1,22  |  2,43  |  3,65  |  4,86   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|DN 32 (5/4«)|  1,28  |  2,56  |  3,83  |  5,11   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|DN 40 (6/4«)|  1,39  |  2,78  |  4,17  |  5,56   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  DN 50  |  1,81  |  3,62  |  5,43  |  7,24   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  DN 65  |  1,81  |  3,62  |  5,43  |  7,24   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  DN 80  |  2,25  |  4,50  |  6,75  |  9,00   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  DN 100  |  2,42  |  4,84  |  7,25  |  9,67   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  DN 150  |  3,18  |  6,36  |  9,54  |  12,72  |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|KOM DN 50/20|  1,81  |  3,62  |  5,43  |  7,24   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|KOM DN 80/20|  2,25  |  4,50  |  6,75  |  9,00   |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  KOM DN  |  2,42  |  4,84  |  7,25  |  9,67   |
|  100/20  |      |      |      |       |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  KOM DN  |  2,42  |  4,84  |  7,25  |  9,67   |
|  100/25  |      |      |      |       |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  KOM DN  |  3,18  |  6,36  |  9,54  |  12,72  |
|  150/20  |      |      |      |       |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overovitve in zamenjave vodomerov, znaša:
+-----------------------------------+-------------------------+
|       Vodomer       | Cena brez DDV EUR/mesec |
+-----------------------------------+-------------------------+
|  veliki – DN 25 in večji ter  |     6,0772     |
|      kombinirani      |             |
+-----------------------------------+-------------------------+
|    mali DN 20 in manjši    |     1,2155     |
+-----------------------------------+-------------------------+
7. člen
Vodna povračila so okoljska dajatev za iz vodnega vira odvzeto vodo. Plačujejo se skladno z Uredbo o vodnih povračilih in se odvajajo v državni proračun. Cena vodnih povračil se spreminja z vsakokratnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.
+-----------------------------------+-------------------------+
|                  | Trenutna cena brez DDV v|
|                  |     EUR/m3     |
+-----------------------------------+-------------------------+
|     vodna povračila     |     0,0555     |
+-----------------------------------+-------------------------+
|   vodna povračila – izgube   |     0,0279     |
+-----------------------------------+-------------------------+
8. člen
Višino števnine in vzdrževalnine izvajalec javne službe enkrat letno uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS.
9. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene za vodarino in omrežnino se začnejo uporabljati, ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve za njihovo uveljavitev.
Z dnem uveljavitve tarifnih postavk po tem sklepu, preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 17/04 in 140/04).
Št. 355-0003/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost