Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1104. Odlok o območjih predkupne pravice v Občini Žirovnica, stran 2284.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o območjih predkupne pravice v Občini Žirovnica
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih obstaja predkupna pravica v korist Občine Žirovnica ter primere izključitve predkupne pravice.
2. člen
Občina Žirovnica ima predkupno pravico na:
– celotnem območju poselitve po veljavnem občinskem prostorskem načrtu občine,
– območju obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij,
– trasah novo predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij,
– območjih razširitev ali sprememb tras obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
3. člen
Predkupna pravica je izključena, če:
– lastnik svojo nepremičnino proda ali podari svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu;
– je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, izvajalec državne javne službe in investitor gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območjih predkupne pravice v Občini Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/03).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012
Breznica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti