Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2011 z dne 4. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2011 z dne 4. 7. 2011

Kazalo

2521. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«, stran 7760.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) ter v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in drugim odstavkom 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) so Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 6. redni seji dne 22. 6. 2011, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 19. 5. 2011, Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne 8. 6. 2011 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejele
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 4/11) se v členih 4., 11., 12., 14., 15. besedilo »predstojnik skupne uprave« nadomesti z besedilom »vodja skupne uprave«.
2. člen
V 10. členu odloka se doda novi, odstavek:
»O izločitvi zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35202-0002/2011
Dol pri Ljubljani, dne 28. junija 2011
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 007-0005/2010-10
Ivančna Gorica, dne 27. junija 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 007-8/2010
Litija, dne 28. junija 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 037-003/2004
Šmartno pri Litiji, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.