Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011

Kazalo

2030. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur, stran 5619.

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07 in17/11) je Občinski svet Občine Šentjur na 7. redni seji 17. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 37/10) se v 6. členu na koncu besedila 4. točke namesto pike zapiše vejica in se za njo doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. urejanje javne razsvetljave.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-13/2010(231)
Šentjur, dne 17. maja 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost