Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, stran 5545.

Na podlagi tretjega odstavka 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96), drugega odstavka 2. in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 23/08), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09 in 51/10) in v skladu z 18. členom Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 24 z dne 15. 10. 2006 in št. 47 z dne 1. 12. 2008), 20. členom Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 2 z dne 1. 3. 2007), 16. členom Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011), 15. členom Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00), so občinski sveti občin: Apače na 2. dopisni seji dne 6. 5. 2011, Gornja Radgona na 4. redni seji dne 30. 3. 2011, Radenci na 5. redni seji dne 3. 3. 2011, Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
1. člen
2. člen Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda: Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99) se spremeni tako, da glasi:
»Na območju bivše Občine Gornja Radgona so na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06) nastale štiri občine, in sicer: Občina Gornja Radgona, Občina Radenci, Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.«
2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občine Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona, (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti navedenih občin in s tem prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
– Občina Gornja Radgona        42,89 odstotni delež,
– Občina Radenci            25,06 odstotni delež,
– Občina Apače             18,14 odstotni delež,
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici   13,91 odstotni delež.«
3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zavod upravlja Svet zavoda, ki ima 6 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– 1 predstavnik delavcev zavoda;
– 4 predstavniki občin ustanoviteljic, in sicer: Občina Apače 1 predstavnik, Občina Gornja Radgona 1 predstavnik, Občina Radenci 1 predstavnik in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 1 predstavnik;
– 1 predstavnik zavarovancev.
Posamezni predstavnik v svetu zavoda ima moč glasu kot je prikazana v spodnji tabeli:
+------------+-------------+-------------+--------------+-------+
|Člani sveta | Deleži v 100|   Št.   |  Delež v  | Moč |
|zavoda   |   %   |predstavnikov| okviru 100 % | glasu |
|      | (zavarovanci|       | (66,67 občine| v % |
|      | in delavci) |       | skupaj, 33,33|    |
|      | in deleži v |       |  delavci  |    |
|      |  100 %  |       | + predstavnik|    |
|      |  (občine) |       | zavarovancev |    |
|      |       |       |  skupaj)  |    |
+------------+-------------+-------------+--------------+-------+
|Predstavnik |  33,33 %  |   1   |       |11,11 %|
|zavarovancev|       |       |       |    |
+------------+-------------+-------------+  33,33 %  +-------+
|Predstavnik |  66,67 %  |   1   |       |22,22 %|
|delavcev  |       |       |       |    |
+------------+-------------+-------------+--------------+-------+
|Občina   |  42,89 %  |   1   |       |28,59 %|
|Gornja   |       |       |       |    |
|Radgona   |       |       |       |    |
+------------+-------------+-------------+       +-------+
|Občina   |  25,06 %  |   1   |       |16,71 %|
|Radenci   |       |       |  66,67 %  |    |
+------------+-------------+-------------+       +-------+
|Občina Apače|  18,14 %  |   1   |       |12,09 %|
+------------+-------------+-------------+       +-------+
|Občina Sv. |  13,91 %  |   1   |       |9,27 % |
|Jurij ob  |       |       |       |    |
|Ščavnici  |       |       |       |    |
+------------+-------------+-------------+--------------+-------+
|SKUPAJ   |       |   6   |       |100,00 |
|      |       |       |       |  %  |
+------------+-------------+-------------+--------------+-------+
«.
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.«
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati mandati v Svetu zavoda imenovanim predstavnikom občin. Predstavnike občin, določene v 3. členu tega odloka imenujejo pristojni občinski sveti v najkrajšem možnem času.
5. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v istem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008-U103
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Št. 170-1/2011
Radenci, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Radenci
Janez Rihtarič l.r.
Št. 007-0014/2009
Župan
Občine Apače
Franc Pižmoht l.r.
Št. 160-1/2011-006
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti