Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4299. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 12091.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 26. redni seji dne 14. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za biotehniško urejanje lovišč v skladu s sprejetimi lovsko gospodarskimi načrti (vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež), ki jih potrjuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).
3. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-0001/2010-6
Zreče, dne 14. septembra 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost