Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2888. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode, stran 7931.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 25. člena Statuta Občine Medvode - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 29/06) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode
1.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode.
2.
Stroški volilne kampanje za občinski svet ne smejo preseči 0,40 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 eur na posameznega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eur za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne kampanje, čigar lista kandidatov je dobila najmanj 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 eur na dobljeni glas v drugem krogu glasovanja.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 69/98, 76/02) in Sklep župana o revaloriziranih zneskih iz Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode, št. 006-2/06, z dne 7. 7. 2006.
Št. 041-1/2010-9
Medvode, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti