Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2010 z dne 8. 6. 2010

Kazalo

2349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica, stran 6839.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10) in na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08, 108/09, 109/09) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. maja 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
Spremeni se drugi odstavek četrtega člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 66/05, 41/07 in 35/08, v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo glasi:
»Postajališča morajo biti označena:
– 9 mest na Kidričevi ulici, in sicer: 4 mesta pred hotelom Perla, 3 mesta pred sodiščem, 1 pred avtobusno postajo in 1 mesto pred občinsko stavbo,
– 1 mesto na Kolodvorski ulici pred železniško postajo,
– 1 mesto na Rejčevi ulici ob parkirišču za invalide,
– 1 mesto na trgu Jožeta Srebrniča v Solkanu.«
2. člen
V prvem in drugem odstavku 21. člena odloka se črtata besedi »3. in«.
3. člen
V 22. členu odloka se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Z globo 1.250,00 EUR se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če opravlja prevoze na območju Mestne občine Nova Gorica brez njenega dovoljenja (3. člen odloka).«
V dosedanjem drugem odstavku 22. člena odloka se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedama »prvega in drugega«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek 22. člena odloka postaneta drugi in tretji.
4. člen
Druge določbe odloka ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2002
Nova Gorica, dne 27. maja 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti