Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 508.

Na podlagi 9. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 8/03 popr., 110/02 – ZGO-1), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr. in 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 29. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04, 139/06 in 122/07) se črtajo 17., 18.a in 18.b člen.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za določitev višine nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2011.
Št. 01503-0069/2004
Lendava, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.