Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1756. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica, stran 5076.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah – ZJC-UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 33/06 – Odl. US, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09 in 109/09) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 23. redni seji dne 23. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Osilnica in ceste med naselji v Občini Osilnica in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
-------------------------------------------------------------------------
Zap. Cesta  Odsek   Začetek  Opis    Konec   Dolžina  Namen
 št.          odseka        odseka    [m]  uporabe
-------------------------------------------------------------------------
 1. 305010 305011  C R3 656  Bezgovica-  Z most    3.014  V
                Bezgarji-
                Papeži
 2. 305010 305012  O 305011  Papeži-   Z Žurge    3.116  V
                Belica-
                Žurge
 3. 305020 305021  C R3 656  Zg. Čačič-  C 305050    837  V
                Sp. Čačič-
                Padovo
 4. 305020 305022  C 305050  Padovo-   C R3 656   1.117  V
                Križmani-
                Podvrh
 5. 305030 305031  C R3 657  Lipica-   C 305050   1.637  V
                Malinišče-
                Padovo
 6. 305040 305041  C R3 656  RC Fruška  Z most    1.093  V
                ograja-
                Strojiči
 7. 305050 305051  C 305020  Padovo-   C R3 657   2.346  V
                Ribjek
-------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Osilnica znaša 13.160 m (13,160 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Osilnica in med naselji so:
------------------------------------------------------------------
Zap. Cesta Odsek  Začetek  Opis    Konec Dolžina Namen
 št.        odseka        odseka  [m]  uporabe
------------------------------------------------------------------
1. 805010 805011 C R3 657 Mirtoviči- Z HŠ 1  311    V
               most-hiša
               št. 1
2. 805020 805021 C R3 657 Bosljiva  Z HŠ 11a 65    V
               Loka-hiša
               št. 11a
3. 805030 805031 C R3 657 Bosljiva  Z HŠ 20  94    V
               Loka-Sv.
               Vid
4. 805040 805041 C R3 657 Grintovec- Z Zg.  1.029   V
               Zg. Loke  Loke
5. 805050 805051 C R3 657 Grintovec- Z most   69   V
               viseči
               most
6. 805060 805061 C R3 657 Ribjek-   C R3 657 326   V
               skozi vas
7. 805070 805071 C 305050 Ribjek-   Z HŠ 17  66   V
               lovski dom
8. 805080 805081 C R3 657 Osilnica-  Z most  106   V
               most RH
9. 805090 805091 C R3 657 Osilnica-  Z HŠ 13  156   V
               BČN
10. 805100 805101 C R3 657 Osilnica-  Z     70   V
               Pokopališče pokopališče
11. 805110 805111 C R3 657 Osilnica-  Z HŠ 20  100   V
               hiša št.
               20
12. 805120 805121 C R3 657 Osilnica-  Z most  391   V
               most na
               Čabranki
13. 805130 805131 C R3 656 Podvrh-   Z HŠ 1  115   V
               hiša št. 1
14. 805140 805141 C R3 656 Bezgovica- Z HŠ 5  338   V
               hiša št. 5
15. 805150 805151 C 805140 Bezgovica- C 305010 244   V
               povezava
16. 805160 805161 C 305040 Strojiči-  C 305040 490   V
               skozi vas
17. 805170 805171 C 305010 Bezgarji-  Z HŠ 1  210   V
               hiša št. 1
18. 805170 805172 O 805171 Bezgarji-  Z HŠ 8   54   V
               hiša št. 8
19. 805180 805181 C 305010 Papeži-   Z HŠ 9  295   V
               hiša št. 9
20. 805190 805191 C 805200 Belica-   Z     491   V
               peskokop  peskokop
21. 805200 805201 C 305010 Belica-   Z HŠ 9  344   V
               hiša št. 9
22. 805210 805211 C 305010 Žurge-   Z     297   V
               cerkev-   pokopališče
               pokopališče
23. 805220 805221 C 305010 Žurge-   C 305010 144   V
               skozi vas
24. 805240 805241 C R3 656 Sela-hiša  Z HŠ 14  102   V
               št. 14
------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Osilnica znaša 5.907 m (5,907 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2010 z dne 25. 1. 2010 in št. 37162-3/2010 z dne 1. 4. 2010.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 23/10).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2010-15
Osilnica, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost