Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4933. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem, stran 14873.

Na podlagi petega odstavka 75.b člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
1. člen
V Pravilniku o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem (Uradni list RS, št. 63/08) se za prvim odstavkom 3. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Simbol cestninskega nadzora, ki mora biti v skladu s celostno podobo upravljavca cestninskih cest, se nosi na kapi in na levem rokavu zgornjega oblačila uniforme s pripisom »CESTNINSKI NADZOR«.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se beseda »oranžne« nadomesti z besedilom »rumeno zelene«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Cestninski nadzorniki lahko uporabljajo uniforme z obstoječimi napisi in odsevne brezrokavnike oranžne barve do 30. julija 2010.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 007-111/2008/16-0033352
Ljubljana, dne 11. decembra 2009
EVA 2009-2411-0079
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost