Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4927. Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV-A), stran 14866.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (ZCestV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-10
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O CESTNINI ZA VOZILA, KATERIH NAJVEČJA DOVOLJENA MASA PRESEGA 3.500 KG (ZCestV-A)
1. člen
V Zakonu o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08) se besedilo tretjega odstavka 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določba druge alineje prvega odstavka tega člena se uporablja le pri cestninjenju z elektronskimi mediji upravljavca cestninskih cest. Pri ostalih načinih cestninjenja se uporablja višina cestnine, ki velja za emisijski razred EURO 0.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-02/09-10/19
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 678-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost