Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2009 z dne 16. 11. 2009

Kazalo

4029. Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava, stran 12266.

Na podlagi šeste alinee 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), Akta o ustanovitvi skupnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava z dne 23. 1. 2004, sklepa aktiva ravnateljev o prenehanju delovanja javnega zavoda z dne 7. 7. 2009 in izstopa zavodov uporabnikov storitev iz SVIZ Lendava, so zavodi Dvojezična osnovna šola I Lendava – 1.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Lendva, Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava, Dvojezična osnovna šola II Lendava – II.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava, Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános iskola Dobronak, Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik, Dvojezična osnovna šola Genterovci – Göntrházi´Kétnyelvű Általános iskola, Genterovci, Šolska ulica 2, 9223 Dobrovnik, Osnovna šola Turnišče, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče, Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci, Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Velika Polana 215/b, 9225 Velika Polana, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci, Osnovna šola Kobilje, Kobilje 32/a, 9227 Kobilje, Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava, Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva, Glavna ulica 70, 9220 Lendava, s soglasjem ustanoviteljev zavodov (Občina Lendava, Občina Turnišče, Občina Črenšovci, Občina Velika Polana, Občina Dobrovnik, Občina Odranci, Občina Kobilje) in soustanoviteljice dvojezičnih zavodov Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava – Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közöség ter Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik - Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség sprejeli
A K T
o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava
1. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha delovati javni zavod Skupnost vzgojno izobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava (v nadaljevanju: SVIZ Lendava), s sedežem v Lendavi, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava. Javni zavod, ki je vpisan dne 23. 2. 1993 v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, pod vložno številko 1/01737/00, preneha delovati na osnovi sprejetega sklepa aktiva ravnateljev o ukinitvi javnega zavoda z dne 7. 7. 2009 in izstopa posameznega javnega zavoda uporabnika storitev iz javnega zavoda SVIZ Lendava.
K izstopni izjavi posameznega zavoda uporabnika storitev iz javnega zavoda SVIZ Lendava in odloku o ukinitvi javnega zavoda SVIZ Lendava je bilo pridobljeno soglasje ustanoviteljev zavodov oziroma soustanoviteljev dvojezičnih zavodov. Izstop iz javnega zavoda se opravi v skladu z 29. členom Akta o ustanovitvi Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava.
2. člen
Delavci, ki so na dan uveljavitve tega odloka v rednem delovnem razmerju v javnem zavodu SVIZ Lendava oziroma opravljajo delo na sedežu zavoda, se s pogodbami o prevzemu delavcev prevzamejo v drug javni zavod, kjer nadaljujejo z delom v delovnem razmerju za nedoločen čas oziroma nadaljujejo z delom v zavodih, kjer imajo že sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
Mandat organov javnega zavoda in mandat vodje zavoda SVIZ Lendava, preneha z dnem prevzema delavca v drug zavod oziroma k drugemu delodajalcu.
3. člen
Na osnovi deležev združevanja zavodov v SVIZ Lendava, ki izhajajo iz veljavnega Akta o ustanovitvi Skupnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava z dne 23. 1. 2004, se razdeli vrednost premoženja SVIZ Lendava. Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se prenesejo in porazdelijo na način in v enakih deležih kot vrednost premoženja.
Pravna služba zavoda SVIZ Lendava v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, sproži postopek za izbris javnega zavoda iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 1. septembra 2009
Dvojezična osnovna šola I Lendava –
1.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Lendva
Tatjana Sabo l.r.
 
Dvojezična osnovna šola II Lendava –
II.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
Spomenka Juretič l.r.
 
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik –
Kétnyelvű Általános iskola Dobronak
Katarina Kovač l.r.
 
Dvojezična osnovna šola Genterovci –
Göntrházi´Kétnyelvű Általános Iskola
Valerija Šebjanič l.r.
 
Osnovna šola Turnišče
Melita Olaj l.r.
 
Osnovna šola Odranci
Marija Smolko l.r.
 
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Milan Matjašec l.r.
 
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
Marija Horvat l.r.
 
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica
Terezija Zamuda l.r.
 
Osnovna šola Kobilje
Milena Ivanuša l.r.
 
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
Blanka Gerič l.r.
 
Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva
Hajnalka Magyar l.r.

AAA Zlata odličnost