Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

359. Odlok o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, stran 1126.

Na podlagi 27., 60.a in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 26. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
1. člen
V Odloku o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»Predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti MOL pripada sejnina za udeležbo na seji sveta četrtne skupnosti. Sejnina za udeležbo na posamezni seji za predsednika sveta četrtne skupnosti znaša 2%, za člane sveta četrtne skupnosti pa 0,8% mesečne plače župana brez dodatka za delovno dobo. Sejnina se izplača enkrat letno za tekoče leto, vendar največ za 10 sej letno.
Svet četrtne skupnosti s sklepom določi višino sejnine za predsednika sveta in posameznega člana sveta četrtne skupnosti na osnovi evidence o udeležbi na sejah, ki jo pripravi strokovna služba mestne uprave, pristojna za lokalno samoupravo.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2007-14
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost