Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

342. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji, stran 1092.

Na podlagi prvega in petega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/06), se spremeni prvi odstavek 1. člena tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 76), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2008/49/ES z dne 16. aprila 2008 o spremembi Priloge II k Direktivi 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za izvajanje preverjanj na ploščadi pri zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L št. 109 z dne 19. 4. 2008, str. 17), določa izvajanje nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Priloga II se nadomesti z novo prilogo II, ki je v prilogi te uredbe in je njen sestavni del.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-1/2009/4
Ljubljana, dne 5. februarja 2009
EVA 2008-2411-0065
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost