Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 17018.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) in Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 14/01 in Uradni list RS, št. 33/06), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 22. seji dne 18. decembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
V III. poglavju Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 14/01 in Uradni list RS, št. 33/06), se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 50,00 EUR in praviloma v tekočem letu ne sme presegati zneska do največ dveh minimalnih plač v Republiki Sloveniji; izjema so lahko sredstva za otroke ter sredstva za enkratno pomoč v primeru elementarne nesreče (požar, poplava, porušitev, plazenje ...).
Upravičenost do denarne socialne pomoči je odvisna od lastnega dohodka vlagatelja. Kriterij za upravičenost, na predlog Komisije za socialne zadeve, letno s sklepom določi župan.«
2. člen
V IV. poglavju Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba, se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci vložijo zahtevo za odobritev denarne pomoči na obrazcu »Vloga za uveljavitev socialne pomoči Občine Šempeter - Vrtojba«, ki je priloga tega pravilnika. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.«
3. člen
Doda se nov 12. člen, ki se glasi:
»Pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba se upoštevajo določbe tega pravilnika. Za primere, ki niso urejeni s tem pravilnikom pa se smiselno uporabljajo določila področnih veljavnih zakonskih predpisov.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 01101-10/2008-2
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti