Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008

Kazalo

4962. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, stran 15085.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08) in 20. in 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUIJK) sta sprejela Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) na 23. seji dne 27. 11. 2008 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) na 18. seji dne 27. 11. 2008
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se spremeni druga alineja prvega odstavka 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02 in 89/04) tako, da se glasi:
»– ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Če direktor ne opravi bibliotekarskega izpita v navedenem roku, mu preneha mandat z dnem izteka dvoletnega roka.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 612-1/2008
Vipava, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.
Št. 026-4/2002
Ajdovščina, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r