Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4694. Zakon o dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-E), stran 14355.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-E)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. novembra 2008.
Št. 003-02-8/2008-4
Ljubljana, dne 19. novembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-E)
1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 8. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima vlada v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/08-2/15
Ljubljana, dne 11. novembra 2008
EPA 37-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti