Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1482. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kočevje v najem, stran 3565.

Na podlagi 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kočevje v najem
1. člen
Spremeni se 18. člen, tako da se sedaj glasi:
»Višina najemnine se določa na podlagi metodologije za izračun neprofitnih najemnin (117.–120. člen Stanovanjskega zakona) in je izenačena z neprofitno najemnino za konkretno stanovanje.
Določitev višine najemnine za konkretno stanovanje je obvezna sestavina najemne pogodbe.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z naslednjim mesecem po njegovi objavi.
Št. 361-2/05-121
Kočevje, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.