Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1467. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 3545.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, št. 112/07 in 17/08) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05) se v preglednici »Dejavnost: PRAVOSODJE, Tip osebe javnega prava: pravosodni organ, Razpon plačnega razreda: 45–52« za vrstico »šifra PU 42250 – Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu« doda nova vrstica, ki se glasi: »šifra PU: 44164, naziv proračunskega uporabnika: Okrožno državno tožilstvo v Celju, šifra DM: B017106, ime delovnega mesta: Sekretar PO, plačni razred: 49«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-35/2005
Ljubljana, dne 3. aprila 2008
EVA 2008-2011-0034
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina