Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21. 8. 2007

Kazalo

4029. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof, stran 10747.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 47. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/04) župan Občine Šenčur in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj objavljata
J A V N O N A Z N A N I L O
s katerim obveščata javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
1. člen
Občina Šenčur in Mestna občina Kranj naznanjata javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof, ki ga je v juniju 2007 izdelal Domplan d.d. Kranj (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena);
2. povzetka za javnost;
3. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 3. septembra 2007 do 3. oktobra 2007 javno razgrnjeno:
– v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur, v času uradnih ur,
– v prostorih Mestne občine Kranj, v prostorih Oddelka za okolje in prostor, Slovenski trg 1, Kranj, v času uradnih ur.
3. člen
Javne obravnave bodo potekale:
– dne 26. 9. 2007 ob 17. uri v prostorih Občine Šenčur, sejna soba, Kranjska cesta 2, Šenčur,
– dne 27. 9. 2007 ob 17. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, sejna soba 14, Slovenski trg 1, Kranj.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 3. oktobra 2007 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur ali na Oddelek za okolje in prostor Občinske uprave Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Hotemaže–Britof.«.
Občina Šenčur bo preučila pripombe in predloge javnosti in v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani www.sencur.si in posredovala Mestni občini Kranj.
Št. 350-03/2007-08
Šenčur, dne 14. avgusta 2007
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
Št. 35003-0008\2005-48/01
Kranj, dne 14. avgusta 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina